POS Manažér - FiskalPRO v režime eKasa v iKelp POS Mobile

V tomto článku budú popísané nastavenia samotného zariadenia v aplikácii iKelp POS Manažér.

1. Krok: Nastavenia režimu eKasa na zariadení

Pre správne funkovanie a komunikáciu s finančnou správou, je potrebné, aby na samotnom zariadení boli správne nastavené všetky údaje. 

 1. Po obdržaní údajov z finančnej správy, je tieto potrebné nahrať na portál zariadenia FiskalPRO.
 2. Načítať nový firmware do zariadenia.
 3. Načítať autentifikačné údaje z portálu.
 4. Načítať identifikačné údaje z portálu.
 5. Overiť platnosť certifikátu.

V prípade zariadenia v režime eKasa odporúčame na zariadení nastaviť:

 • Lokácia nastaveni 6405=1 - vypnutie vyžadovania bankových uzávierok. (Je vhodné vypnúť, lebo by sa vyžadovali robiť na dennej báze spada a eviduje sa to pod uzávierky.)
 • Lokácia 6346=1 vypnutie uzávierok (Nerobia automaticky výdaj eKasa a tiež ak je zapnuté, vyžaduje vykonanie uzavierky ako fiskalne zariadenie, čo je obmedzujúce pre užívateľa ).
 • Lokácia nastavení 6408=99 - túto lokáciu je potrebné nastaviť, ak sa zariadenie používa aj v režime platobného terminálu. 
 • Lokácia 6212=0 pre zapnutie bankovej aplikácie na zariadení. 
 • Lokácia 6267 = 0 pre nastavenie protokolu na zariadení FiskalPro T2.

2. Krok: Nastavenia zariadenia v aplikácii

Ak boli všetky údaje na zariadení správne nastavené a prešiel proces overenia, je možné zariadenie nastaviť v aplikácii.

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Manažér. (Min. verzia aplikácie 5.2.2.)
 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje.
 3. Kliknite na tlačidlo Zariadenia.
 4. Vyberte Typ zariadenia - A3Soft - FiskalPRO.
 5. Názov (kód) zariadenia: upravte na FiskalPro.
 6. Nastavte parametre komunikácie:
  1. Spôsob zapojenia.
  2. Port / IP adresa.
 7. Kliknite na tlačidlo Test kom. ostatné nastavenia si aplikácia vyčíta zo zariadenia.
  1. Pre správne fungovanie je potrebné, aby vyčítané údaje boli:
   1. eKasa režim - Áno, týmto si preveríte, či je režim na zariadení aktívny.
   2. Mód aplikácie - Fiskálna tlačiareň.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie nastavených parametrov komunikácie.

Detailný popis základných nastavení

Keď vyberiete typ zariadenia FiskalPRO, zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS Manažér a prečítať si vysvetľujúce texty ku každému nastaveniu v spodnej časti formulára. 

Niektoré dôležité nastavenia si opíšeme:

 • Základné
  • Typ spojenia - v aplikácii je možné nastaviť dva typy komunikácie zo zariadením:
   • TCP/IP - zaraidenie je možné pripojiť aj do lokálnej siete a následne s ním komunikovať cez jeho IP adresu.
   • RS232 alebo USB - spôsob komunikácie na lokálnej úrovni, kedy je zariadenie pripojené prostredníctvom sériového alebo USB kábla k PC. Po výbere daného spôsobu komunikácie je možné nastaviť číslo portu, na ktorom je zariadenie v PC pripojené.
  • Zapojenie pokladničnej zásuvky - zapojenie pokladničnej zásuvky k zariadeniu. Zásuvku je možné pripojiť k zariadeniu cez PIN2 alebo PIN7.
 • Účtenka a tlač
  • Formát uzávierky- normálny alebo detailný report uzávierky. Nastavenie sa týka ako dennej Z- uzávierky, tak aj pribežnej X-uzávierky.
  • Nedovoliť dopĺňanie plat. sumy - ak z predajného systému neprídu presne definované platidlá pre doklada vznikne rozdiel (kladný alebo záporný), predaj nebude povolený. Povolí sa predaj len ak platidká presne vyhovujú dokladu alebo nie sú zadané žiadne platidlá.
  • Tlačiť text "NEPLATNÝ DOKLAD" - každý nefiskálny doklad, ktorý obsahuje cenu tovaru alebo služby, bude označený slovami "NEPLATNÝ DOKlAD" v každom treťom riadku dokladu. Ak vypnete toto nastavenie, musíte si byť istý, že zákon tlač tohto textu nenariaďuje.

Niektoré ďalšie zaujímavé nastavenia: 

 • Posielať zľavu – ak zapnete posielanie zľavy, zľava sa bude na účtenke zobrazovať. Následne môžete nastaviť ďalšie nastavenia týkajúce sa zľavy (Zobraziť aj percentuálnu zľavu, Zľava ako informačný text, Informačný text). Viac o význame týchto nastavení sa dozviete v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav
 • Grafické logo – je potrebné nastaviť priamo na zariadení cez servisnú aplikáciu alebo webovú správu zariadenia.
 • Kód externého displeja - je zoznam bodkočiarkou oddelených kódov dispjelov, ktoré sú v konfigurácii iKelp POS Manažéra nastavené. Na týchto displejoch budú zobrazované rovnaké informácie, ako na displeji zariadenia.
 • Kontrolovať čas - definuje, či sa má kontrolovať čas na zariadení. K tomuto nastaveniu je možné nastaviť toleranciu (odporúčame 90 minút) a tiež či má POS Manažér vykonať automaticky korekciu času na zariadení, ak zistí, že je čas na zariadení posunutý od času v PC od 5 do 90 minút. Vďaka tomu pri prechode na letný, alebo zimný čas sa na zariadení automaticky zmení čas.
 • Hlavička a päta nefiskálneho dokladu - text, ktorý sa celý vytlačí na začiatku alebo na konci každého nefiskálneho dokladu. Ak je zariadenie používané aj ako bonovačka, pri tlači priebežného stavu účtu a pod.

Súvisiace návody

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard