Účtovanie na paragóny v iKelp POS Mobile

Pri účtovaní môžu nastať dve situácie:

 • Pokladničný systém funguje a je možné vytvárať doklady, ale nie je možné ich tlačiť na zariadení (nefunguje zariadenie, prípadne komunikácia so zariadením a pod.).
 • Nefunguje ani pokladničný systém.

Ako postupovať?

Ak pokladničný systém funguje, je vhodné doklady v aplikácii rovno vytvárať. Následne sa k nim len doplní číslo paragónu a doklad sa odošle na portál Finančnej správy. Výhoda je v tom, že obsluha vie jednoducho nahodiť položky na stôl, následne vytvoriť v aplikácii účet. Hneď tak vie, koľko má zákazník platiť. Následne vystaví paragón v papierovej forme pre zákazníka. Doklad je tým pádom v aplikácii pripravený a po obnovení funkčnosti zariadenia len obsluha v histórii doklad vyhľadá, doplní číslo papierového paragónu a doklad vytlačí s odoslaním na portál finančnej správy.

Ak nefunguje ani systém, je potrebné vystaviť paragón a následne položky doúčtovať s doplnením čísla paragónu.

Účtovanie bez funkčného eKasa zariadenia

 1. Spustite predaj v aplikácii.
 2. Otvorte si stôl a naúčtujte objednávku zákazníka.
 3. Ukončite doklad príslušným platidlom.
 4. Systém si overí dostupnosť zariadenia a ak je stále nedostupné, doklad vytvorený ako tzv. odložený.

Vyúčtovanie odložených dokladov - paragónov

 1. V menu aplikácie vyberte História dokladov.
 2. Vyhľadajte požadovaný doklad a kliknite na možnosť Viac.
 3. Vyberte možnosť Paragon.
 4. Zadajte dátum a čas. (Systém automaticky predvyplní dátum a čas, kedy doklad v systéme vznikol. K tomuto dátumu bude aj doklad doevidovaný na FS.)
 5. Zadajte číslo paragónu. (Kliknutím na tlačidlo Vyplň sa automaticky doplní číslo posledného paragónu v danom dátume.)
 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Doklad je na portál finančnej správy nahlasovaný ku dňu a času, kedy doklad vznikol v systéme. Preto aj dátum a čas sú automaticky nastavené podľa toho kedy doklad vznikol a rovnako tak doklad vstupuje do rozborov a štatistík do tohto dňa. Ak sa teda doklady nahlasujú dodatočne, napr. o deň neskôr, v aplikácii tieto doklady nevstupujú do rozborov ani uzávierky ku dňu kedy boli nahlasované ale kedy boli reálne v aplikácii vytvorené.

Dodatočné vyúčtovanie dokladov po výpadku systému

 1. Spustite predaj v aplikácii.
 2. Otvorte si stôl a naúčtujte objednávku zákazníka.
 3. Kliknite na tlačidlo Medzisúčet.
 4. Kliknite na ikonu menu a vyberte možnosť eKasa Paragon.
 5. Vyplňte číslo paragónu, dátum a čas.
 6. Vyberte platidlo pre vyúčtovanie.
 7. Doklad ukončíte kliknutím na tlačidlo Ukončiť predaj.

V prípade dodatočného naúčtovania, doklad z pohľadu rozborov a štatistík v rámci iKelp POS Mobile vstupuje do rozborov k dátumu a času, kedy doklad v aplikácii vznikol. To je aj dátum, pod ktorým bol doklad na eKasa portál nahlásený ale dátum zaúčtovania dokladu je dátum vytvorenia paragónu. 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard