Prepojenie so systémom Bistro.sk

V tomto návode nájdete všetky informácie ohľadom používania aplikácie iKelp POS Mobile prepojenej s objednávkovým portálom Bistro.sk. Tento návod je zameraný na správne zosynchronizovanie a spárovanie novo vytvorených položiek a ich počiatočné nastavenie pre predaj. V tomto návode nie sú popísané technické časti prepojenie týchto systémov, ani počiatočné kroky prepojenia predajných položiek. Vychádza z toho, že tieto nastavenia a úvodná synchronizácia už bola vykonaná a systém je pripravený na ďalšie používanie.

Od teraz vám budú chodiť objednávky priamo do nášho systému. Terminál Bistro prosím nevypínajte, aby neprešiel do OFFline režimu. Pre viac info ohľadom terminálu prosím kontaktujte Bistro.sk

1. Vytváranie nových položiek a ich párovanie

Predajné položky sa automaticky neprenášajú z jedného systému do druhého, preto je potrebné ich vytvoriť manuálne v jednej aj druhej aplikácii.

 1. Vytvorte položku na Bistro.sk.
 2. Vytvorte položku v aplikácii iKelp POS Mobile.
   • Aby systémy vedeli správne párovať položky je potrebné dodržať správne, rovnaké názvy.
 3. Pre overenie správneho spárovania položiek:
  1. V menu aplikácie v časti Donáška kliknite na Ext. systémy.
  2. Vyberte možnosť Importovať produkty. (Import hlavných produktov.)
  3. Vyberte možnosť Importovať naviazané položky. (Import naviazaných položiek ako napr. prílohy na pizzu alebo k jedlu, omáčky a pod.)
Príklad

Je potrebné urobiť Importovať produkty ( to sú hlavné produkty)Import naviazané položky (to sú naviazané položky ako prílohy na pizzu alebo k jedlu, omáčky a pod.)

Z pohľadu Bistro.sk :

  1. Produkt => Pizza Margherita
  2. Naviazaná položka => ananás, baranie rohy, cibuľa ....

a. Import produktov prebehol úspešne

Ak všetko prebehne v poriadku a systém dokáže správne položky spárovať, aplikácia oznámi výsledok spracovania.

b. Import produktov neprebehol úspešne

Ak import produktov neprebehne úspešne a systémy nevedia správne nový produkt spárovať, iKelp POS Mobile zobrazí hlásenie (tabuľku s produktami), ktoré sa nepodarilo spárovať spolu s Bistro ID číslami.

Príklad

Produkt "Grilovaný syr Encián s grilovanou zeleninou" s Bistro ID číslom "448881" nie je spárovaný s iKelp POS Mobile a Bistro.sk. V takomto prípade pri predaji položky cez Bistro.sk nebude prenesená správna informácia o predanej položky do POS Mobile.

V tomto prípade odporúčame si údaje zo zobrazenej tabuľky skopírovať napr. do Excelu alebo do poznámkového bloku. Postupne si položky podľa názvu nájsť v aplikácii POS Mobile a doplniť im tzv. Bistro ID, teda číslo, na základe ktorého sa karty vedia spárovať aj keď majú iný názov.

V našom prípade môžete vidieť, že názov položky je iný, ako je na portáli Bistro.sk, preto sa tieto položky automaticky nespárovali. Je potrebné položky previazať ručne, napárovaním hodnoty ID.

Doplnenie Bistro ID na položku v iKelp POS Mobile

 1. Kliknite v menu aplikácie na Karty.
 2. Vyhľadajde uvedenú kartu v zozname a kliknite na tlačidlo Viac.
 3. Kliknite na záložku Rozšírené.
 4. Doplňte hodnotu:
  1. Bistro ID v danom poli ak sa jedná o produkt.
  2. Bistro príloha ID ak sa jedná o naviazanú položku (prílohu).
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

2. Kedy je treba vyplniť Bistro ID a kedy Bistro priloha ID

 1. Bistro ID je hlavný produkt, ktorý importujeme kliknutím na "Importovať produkty" napr. Pizza Margherita
  • Bistro ID => Hlavný produkt => Pizza Margherita
 2. Bistro príloha ID je naviazaná položka, ktorú importujeme kliknutím na "Importovať naviazané položky" napr. ananás, baranie rohy, cibuľa, plastový príbor a pod.
  • Bistro príloha ID => Naviazaná položka => ananás, baranie rohy...

Presnejšie popísanie Hlavného produktu a Naviazanej položky je uvedené v bode č.1

3. Čo robiť ak neprechádzajú objednávky, alebo vznikla neočakávaná situácia?

V prípade, že vám neprechádzajú objednávky z Bistro.sk alebo vznikla iná neočakávaná situácia, ktorá bráni prevádzke je potrebné kontaktovať našu podporu v pracovných dňoch od 08:00 do 12:00 a 13:00 až 16:00.
Tel. č.: +421 34 239 9544
mail: podpora(at)ikelp.com

Identifikujte sa prosím vašim IČO a čo najpresnejšie popíšte danú situáciu, dátum a čas, čo tomu predchádzalo, presne znenie chybovej hlášky ak vám ju systém vypísal a v prípade mailovej komunikácie urobiť foto chyby v systéme alebo na vytlačenom bone/pokladničnom doklade.
Vďaka tomu naši technici identifikujú problém rýchlejšie a presnejšie.

Podrobnejší návod s popisom ďalších možností a nastavení nájdete v odkaze nižšie.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard