POS Manažér Server - server nie je pripojený do služby iKelp Cloud

V tomto článku sa dozviete bližši informácie o tom, čo robiť v prípade, že sa v aplikácii iKelp POS Mobile zobrazí hlásenie POS Manažér Server nie je pripojený do služby iKelp Cloud.

Spustenie služieb pri spustení PC

Ak sa hlásenie zobrazilo hneď po spustení PC a aplikácie, ako prvý krok odporúčame vykonať reštart PC. Môže sa stať, že pri spúšťaní PC systém dokončuje aktualizácie prípadne nejaké kontroly a spustenie PC a jednotlivých aplikácií nemusí prebehnúť v správnom poradí. Preto ako prvé odporúčame reštart, čím sa znovu spustia všetky potrebné služby a vo väčšine prípadov sa týmto krokom môže problém najrýchlejšie vyriešiť. Ak ani sa hlásenie zobrazuje aj po reštarte PC, pokračujte bodmi nižšie.

Je aplikácia iKelp POS Manažér spustená a pracuje správne?

Ak sa zobrazí uvedené hlásenie, je potrebné skontrolovať, či je na PC správne spustená aplikácia iKelp POS Manažér Server, ktorá zabezpečuje prepojenie medzi aplikáciou iKelp POS Mobile a lokálnymi zariadeniami (tlačiarňami) u Vás.

 1. V pravom dolnom rohu pri hodinách sa zobrazuje ikona aplikácie iKelp POS Manažér Server. Ak tu ikona nie je, spustite aplikáciu z pracovnej plochy.
 2. V prípade, že sa tu ikona aplikácie nachádza, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Koniec a ukončite aplikáciu. Spustite následne aplikáciu znovu cez ikonu na pracovnej ploche.
 3. Ak sa ikona v zozname spustených aplikácií pri hodinách nachádza, ale nie je možné aplikáciu ukončiť, aplikácia nereaguje, je potrebné ju ukončiť cez správcu úloh.
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na spodnú lištu.
  2. Vyberte možnosť Správca úloh.
  3. V záložke Procesy kliknite na spustený proces aplikácie iKelp POS manažér.
  4. V pravom dolnom rohu kliknite na možnosť Ukončiť úlohu.
  5. Spustite aplikáciu cez ikonu na pracovnej ploche a skontrolujte stav pripojených zariadení.

Je aplikácia správne registrovaná v službe iKelp Cloud?

 V prípade, že aj napriek týmto úkonom sa stále zobrazuje hlásenie o tom, že POS Manažér Server nie je pripojený do služby iKelp Cloud postupujte nasledovne:

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Manažér Server kliknutím na ikonu pri hodinách.
 2. Kliknite na možnosť Nástroje a možnosť Všeobecné.
 3. Zobrazí sa stav pripojenia aplikácie POS Manažér Server na komunikačný server aplikácie.
  1. V zobrazenom okne sa zobrazuje stav komunikácie zo serverom, je potrebné aby sa zobrazovalo hlásenie: Server je zaregistrovaný a je aktívny.
  2. V zobrazenom okne sa zobrazuje Kód spojenia – tento musí byť zhodný s kódom spojenia príslušného zariadenia v aplikácii iKelp POS Mobile v menu aplikácie v časti Zariadenia.

Pozor, ak je otvorená konfigurácia aplikácie iKelp POS Manažér, komunikácia zo službami je zastavená a teda aj komunikácia s aplikáciou iKelp POS Mobile. Pre opätovné preverenie spojenia na aplikáciu je potrebné zatvoriť konfiguráciu aplikácie iKelp POS Manažér Server.

Dostupnosť služieb na strane internetového pripojenia

Ďalší dôvod, prečo nemusí byť komunikácia zo službou úspešná je výpadok služieb na lokálnej strane alebo u poskytovateľa internetu. Internet je potrebné chápať ako komplexný nástroj a to, že idú načítavať stránky ešte neznamená, že fungujú všetky služby.

Preto odporúčame:

 1. Reštartovať router na prevádzke - Zo skúseností vieme, že sa môže stať, že aj toto zariadenie vie “zblbnúť” a niektoré služby vie zablokovať z pohľadu komunikácie.
 2. Nastavenia zabezpečenia PC - skontrolovať nastavenia zabezpečenia siete, nemenili sa na lokálnom PC nastavenia brány firewall, prípadne či sa neinštalovala antivírusová aplikácia. Niektoré antivírusové aplikácie totiž vedia zablokovať aj sieťovú komunikáciu použitím vlastného firewall.
 3. Nastavenia zabezpečenia v rámci lokálnej siete - treba u lokálneho správcu siete preveriť, či sa nemenili nastavenia siete, pravidlá pre firewall na routery.
 4. Kontaktovať dodávateľa internetu - kontaktujte poskytovateľa internetu ohľadom toho, či u nich neevidujú nejaké výpadky služieb.

Odporúčania

Ak sa stáva pravidlom, že aplikácia po spustení PC nepracuje správne, resp. že je potrebné ju vypnúť a opätovne spustiť, môže byť spôsobené aj tým, že sieťové nastavenia sa spúšťajú neskôr, ako samotná aplikácia iKelp POS Manažér. V nastaveniach systému je možné nastaviť prioritu spúšťania siete. Toto nastavenie však odporúčame ponechať skúseným užívateľom. (Viac informácií o nastaveniach sa dozviete po kliknutím TU.)

Preverenie dostupnosti jednotlivých služieb

V týchto krokoch viete preveriť dostupnosť jednotlivých služieb.

 1. Ping na vzdialený server
  1. V príkazovom riadku zistite, či je možné pingnúť adresu fregypos.cloud.ikelp.eu. (Ak ping prebehne v poriadku, zobrazí sa adresa servera na ktorom služba beží [92.240...].)
  2. Ak sa IP adresa nezobrazí resp. ping neprejde, treba zistiť, či správne funguje DNS. Zadajte do prehliadača napr. adresu www.ikelp.sk ak sa stránka nezobrazí, je problém s DNS serverom a treba zistiť príčinu. Jedná sa však o príčinu priamo na prevádzke alebo na strane poskytovateľa internetového pripojenia.
 2. Telnet na vzdialený server
  1. Zadajte v príkazovom riadku príkaz telnet fregypos.cloud.ikelp.eu 8080 (Ak je služba dostupná, zobrazí sa prázdne okno.)
  2. Ak sa zobrazí hlásenie, že sa nepodarilo telnet na adresu vykonať, treba opäť preveriť sieť. Jedná sa však o príčinu priamo na prevádzke alebo na strane poskytovateľa internetového pripojenia.
 3. Preverenie cesty medzi lokálnym PC a serverom iKelp
  1. Zadajte v príkazovom riadku príkaz tracert fregypos.cloud.ikelp.eu ak je sieťové spojenie v poriadku, ako posledná adresa sa zobrazí adresa servera [92.240...]. (Celá adresa sa zobrazí ak použijete príkaz ping na fregypos.cloud.ikelp.eu.)
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard