Zobrazenie notifikácií priamo na stole

Ak na stole bola vykonaná notifikácia od zákazníka, na stole sa zobrazil výrazne počet notifikácií. Teraz je vidieť na stole aj všetky notifikácie, nie len ich celkový počet.

Malý detail stola so zobrazením notifikácií.
Pri čísle, ktoré označuje celkový počet notifikácií na stole  sa nachádzajú aj ikonky jednotlivých notifikácií. V tomto prípade zavolanie čašníka.

Pri zobrazení veľkého detailu stole je možné notifikácie priamo potvrdiť, alebo po kliknutí na ikonu notifikácie vykonať akciu na splnenie notifikácie. Napríklad v prípade zaplatenia účtu sa za zobrazí medzisúčet pre doklad na stole.

Detail stola s notifikáciami.

Detail stola so zobrazenými notifikáciami. V pravej časti sa nachádza tlačidlo s ikonou notifikácie, ktorá vykoná akciu na splnenie notifikácie.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard