Ako používať dva a viac fiskálnych modulov v POS Mobile

Pre používanie dvoch a viac fiskálnych zariadení je potrebné mať iKelp POS Mobile vo verzii so skladovým hospodárstvom. Viac fiskálnych zaradení nie je možné aktuálne nastaviť priamo v rozhraní POS Mobile. 

Ako nastaviť pokladne v iKelp Predajca nájdete v článku Nastavenia - POS On-line predaj.

Po nastavení registračnej pokladne je potrebné dať zosynchronizovať nastavenia. Po úspešnej synchronizácií je potrebné si otvoriť v iKelp POS Mobile z bočného menu položku Zariadenia. Ak chceme používať viacej fiskálnych zariadení, je potrebné mať pri každom vyplnený kód spojenia. Aj v prípade, že majú byť rovanké. Ak pri fiskálnom zariadení nie je vyplnený kód spojenia, POS Mobile sa ho nepokúša ani kontaktovať. Následne je potrebné vykonať z POS Mobile Test spojenia. Ten vypíše stav všetkých zariadení.

Nastavenie online zariadení

V menu "Pokladňa úkony" je následne možnosť vybrať si dané fiskálne zariadenie. POZOR: fiskálne zariadenia budú ukazovať vlastnú pokladňu len vtedy, ak každé fiskálne zariadenie bude mať nastavenú inú pokladňu v Predajcovi. Inak budú ukazovať na rovnakú pokladňu a nebude sedieť uzávierka s uzávierkou na zariadení. 

Pre viac fiskálnych zariadení v iKelp POS Mobile je možnosť pre jednotlivé miestnosti a stoly definovať si prednastavenú fiskálnu tlačiareň. V menu "Miestnosti a stoly" po výbere stola alebo miestnosti sa zobrazí táto ponuka:

Vo vyúčtovaní objednávky (otvoreného účtu) z tejto miestnosti alebo stola sa automaticky predvolí toto fiskálne zariadenie. Pre voľbu automaticky, systém vyberie prvé fiskálne zariadenie v systéme. Ak sa táto možnosť nastaví na miestnosti, všetky stoly v danej miestnosti budú mať toto nastavenie rovnaké.

Pre výber fiskálneho zariadenia vo vyúčtovaní dokladu je možné ho predvoliť aj v nastaveniach zariadenia. 

Toto nastavenie je prednostné. Ak je na zariadení nastavené prednastavené fiskálne zariadenie, vždy vo vyúčtovaní objednávky bude predvolené toto zariadenie bez ohladu na to, čo je nastavené na stole.

Vyuctovanie s viacej fiskálnymi zariadeniami

Vo vyúčtovaní dokladu je možné ešte dodatočne zvoliť, ktoré zariadenie sa má pre vyúčtovanie použiť.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard