Dve fiskálne tlačiarne v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám opíšeme a predstavíme situáciu, ak sú na prevádzke dve fiskálne zariadenia. Rovnako opíšeme aj situáciu s pripojenými bonovacími tlačiarňami, čo robiť ak chcem aby sa bony z jednej miestnosti tlačili na jednom zariadení a z druhej miestnosti na inom, prípadne ako zabezpečiť, aby sa v prípade účtovania položiek z jednej miestnosti tlačili na jednej bonovacej tlačiarne, a pri účtovaní z inej miestenosti tie isté položky tlačili na inej tlačiarni.

Dve fiskálne tlačiarne

Ak chcete mať k aplikácii pripojených viacero fiskálnych tlačiarní, je vhodné toto nahlásiť pri zriaďovaní služby. Táto možnosť sa dá nastaviť aj dodatočne zaslaním požiadavky na zmenu s kontaktnými údajmi na email podpora(at)ikelp.sk.

Pri konfigurácii je potrebné:

 1. Mať na každom PC, kde je pripojené fiskálne zariadenie nainštalovanú aplikáciu iKelp POS Manažér server.
 2. Nakonfigurovať v aplikáciách iKelp POS Manažér fiskálne zariadenia a nastaviť kódy zariadení
  1. Kód (názov) zariadenia pre jeden fiskál: "fiskal1".
  2. Kód (názov) zariadenia pre druhý fiskál: "fiskal2".
 3. Každá aplikácia vygeneruje vlastný Kód spojenia, tento je potrebné zadať v aplikácii iKelp POS Mobile v časti Zariadenia k zariadeniu s príslušným kódom.

Ako zabezpečiť aby mi doklady vychádzali na správnej fiskálnej tlačiarni?

 1. V Menu aplikácie v časti Miestnosti a stoly vyberte príslušnú miestnosť a kliknutím na Viac sa zobrazia rozšírené nastavenia, kde je možné nadefinovať Prednastavené fiskálne zariadenie.
 2. Nastavte, na ktorom fiskálnom zariadení sa majú tlačiť doklady v prípade účtovania v danej miestnosti.

Tlač bonov na viacerých zariadeniach

Ako už v úvode bolo spomínané, v aplikácii je možné riešiť aj situáciu, že potrebujem jednu kartu tlačiť na dvoch rôznych bonovacích tlačiarňach v závislosti od miestnosti, kde sa položky účtujú. Pozor, nemýlte si to s tlačou súčasne na viacerých zariadeniach. Bony sa na viacerých tlačiarňach netlačia súčasne, ale vždy sa bon vytlačí len na jednom zariadení. Ak je nadefinovaných na karte viacero bonovacích tlačiarní a nie je nastavené iné nastavenie napr. pre tlač na povolených zariadeniach v miestnosti, bon sa vytlačí na prvom zariadení zo zoznamu. (Vhodný príklad pre túto situáciu je letná terasa s barom. Pre príklad nadefinujeme bonovaciu tlačiareň "Bar" v miestnosti Terasa. Bar je tiež v miestsnoti reštaurácia, tu označíme bonovaciu tlačireň ako "Bar2". Ak sa pivo naúčtuje v miestnosti Terasa, vytlačí sa bon na zariadení "Bar" ak sa naúčtuje v miestnosti Reštaurácia, vytlačí sa na zariadení "Bar2".)
Aby bolo možné túto situácie v aplikácii vyriešiť, je potrebné
 1. Nadefinovať bonovacie tlačiarne (samotné zariadenia):
  • V prvom kroku ich je potrebné nadefinovať v aplikácii iKelp POS Manažér server.
  • Následne v Menu aplikácie v časti Zariadenia je potrebné aktivovať nadefinovať zariadenia.
 2. Priradiť bonovacie tlačiarne na skladovú kartu:
  • Nakoľko je požiadavka, aby sa jedna karta tlačila na dvoch zariadeniach, je potrebné priradiť karte všetky zariadenia kde sa má tlačiť. (Zariadenia s názvom Bar aj Bar2.)
  • Detail karty zobrazíte kliknutím na Viac v zozname kariet. Následne v záložke Rozšírené -v časti Bonovačky nastavte požadované zariadenia pre tlač..
 3. Samotné nastavenie, kedy sa bude karta tlačiť na jednom zariadení a kedy na druhom sa definuje v nastaveniach miestnosti.
  1. V Menu aplikácie, v časti Miestnosti a stoly otvorte nastavenia miestnosti kliknutím na ikonu Viac.
  2. V záložke Základné sa nachádza zoznam Povolených tlačiarní.
  3. Týmto je možné nastaviť, ktoré zariadenie je pre danú miestnosť povolené. Týmto sa definuje, na ktorom zariadení sa položka pri naúčtovaní v danej miestnosti vytlačí.
Skladová karta má teda nastavenú tlač na oboch bonovacích tlačiarňach, avšak ak sa karta naúčtuje v miestnosti Terasa, vytlačí sa bon na zariadení Bar. Ak sa rovnaká karta naúčtuje v miesnosti Reštaurácia, vytlačí sa bon na zariadení Bar2, na tom, ktoré je pre danú miestnosť povolené. 
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard