Nastavenia účtu majiteľa a spotreby zamestnancov v POS Mobile

Pre správne fungovanie je potrebné nastaviť v nastaveniach aplikácie iKelp Predajca Cloud

  1. Pre nové kontakty, ktoré typy dokladov môžu ukončovať. Odporúčame nechať povolené účtovanie len pokladničným dokladom a ostatné ako predfaktúra, dodací list a faktúra nastaviť pre zákaz.
  2. Ktorí užívatelia / čašníci môžu meniť na kontaktoch, akým spôsobom je možné ukončiť účtovanie a otvorený účet. Pravdepodobne to bude len majiteľ, alebo vedúci prevádzky.
  3. Ktorí užívatelia môžu ukončovať otvorení účet dodacím listom, pravdepodobne asi všetci, ak nie je potrebné inak.
  4. Na nastavení Online predaja priradiť druh dokladov pre dodací list pod ktorým sa budú tvoriť doklady. (Druh dokladu musí mať v prípade POS Mobile nastavené príslušné zdieľanie.)
  5. Nastavenie výstupu pre dodací list, na ktoré zariadenie s akým kódom sa má tlačiť, ak to nemá byť fiskálna tlačiareň.
  6. Vytvorenie v zozname kontaktov kontakt majiteľa a zamestnancov, ak ich už nemáte.
  7. Povolenie na kontakte majiteľa a zamestnancom ukončenie dodacím listom.
Postup účtovania je následne v iKelp POS Mobile jednoduchý, kde sa postupuje normálnym spôsobom.
  1. Vyberie sa kontakt majiteľa / zamestnanca
  2. Naúčtujú sa spotrebované položky do otvoreného účtu
  3. Ak už sa nebude ďalej účtovať, tak sa doklad v Medzisúčte pri ukončení vyúčtuje spôsobom na dodací list, kde sa vyberie dodací list a Potvrdiť

V aplikácii tak vznikne doklad dodací list, ktorý sa následne účtovne spracuje. Doklad má kontakt kto konkrétne dané položky spotreboval a je v systéme trvalo evidovaný. Doklad je vytlačený na tlačiarni a je možné ho aj podpísať. Ďalšie dodatočné úpravy dokladu sa následne vykonávajú v iKelp Predajca.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard