Nastavenie platidiel v iKelp POS Mobile

Ak aplikácia iKelp POS Mobile nie je prepojená so skladovým hospodárstvom, ponuka jednotlivých platidiel pokladne sa nastaví priamo v aplikácií POS Mobile. 

V bočnom menu vyberte polložku Zariadenia, kde pod nastavením jednotlivých zariadení sú zobrazené platidlá pokladne. Následne je ich možné aktivovať, alebo deaktivovať. Po zmene nastavení je potrebné zmeny potvrdiť tlačidlom uložiť.

Tieto nastavenia sa aplikujú len v prípade, ak je k aplikácií pripojené fiskálne zariadenie.

Nastavenie používaných platidiel v medzisúčte.
Nastavenie používaných platidiel v medzisúčte. 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard