Nastavenie povolených tlačiarní pre POS Mobile

Pre jednotlivé karty je možné nadefinovať viacej online tlačiarní, na ktorých sa majú vytlačiť (bonovačky). 

Bonovacie tlaciarne pre kartu

V nastavení miestností a stolov pribudla možnosť nastaviť povolené tlačiarne. Povolená tlačiarne slúžia pre možnosť zvoliť si v ktorej miestnosti sa má na aké zariadenie tlačiť bonovačka. Napríklad: objednám si Kofolu v miestnosti Bar2. Ak mám v mistnosti Bar2 aj online tlačiareň a karta má túto tlačiareň nastavenú, tak sa mi na tejto tlačiarni vytlačí bonovačka. AK by táto karta mala nastavenú aj tlačiareň Bar1, na tejto tlačiarni by sa bonovačka netlačila, lebo v miestnosti nie je povolená. 

POZOR: karta sa vždy vytlačí iba na jednej bonovacej tlačiarni. Zobereie sa prvá v poradí. Toto nastavenie slúži iba pre možnosť vytlačit kartu v rôznych meistnostiach na iných tlačiarňach. Ak je na karte viacej tlačiarní, ktoré su v miestnosti povolené, nie je správne očakávať, že sa vytlačí na všetkých zariadeniach. 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard