Skladové karty - nastavenia

V tomto návode vám predstavíme nastavenia skladových kariet v aplikácii iKelp POS Mobile. Pre zobrazenie nastavení skladových kariet kliknite na tlačidlo Karty v menu aplikácie a pokračujte kliknutím na Nastavenia na nástrojovej lište.

Zobrazenie nastavení skladových kariet

 

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel aplikácie - Nastavenia kariet

Navigačný panel aplikácie

 • Zatvoriť - kliknutím na tlačidlo sa zatvoria nastavenia bez uloženia.
 • Uložiť - kliknite na tlačidlo pre potvrdenie a uloženie vykonaných zmien.
 • Návod - odkaz na príslušný návod danej časti aplikácie.

Nastavenia skladových kariet

Základné

 • PLU počítadlo - od akého čísla automaticky generovať PLU na novo vytvorenej karte. (Nastavenie je vhodné, ak sa importovali karty do systému, aby následne číslovanie novo vytvorených kariet kontinuálne pokračovalo.)
 • Pol. porcia % ceny - koeficient ceny polovičnej porcie pri predvyplnení ceny pre polovičnú porciu. (Pri aktivovaní možnosti polovičnej porcie na karte sa predvyplní predajná cena v uvedenom percentuálnom koeficiente.)
 • Unikátny kód karty - kontrola unikátnosti kódu karty pri ukladaní.
 • Základná DPH - Základná výška DPH pre novo vytvárané karty.
 • Zmena sadzba DPH rozvoz - povoliť zmenu sadzby DPH pre bufet, rozvoz, alebo so sebou.
  • DPH z - akej DPH má systém vykonať zmenu. (Okrem nastavenia výšky DPH pre zmenu, je potrebné aj na karte aktivovať príznak, že na danej karte môže systém vykonať zmenu DPH.)
  • DPH na - na akú výšku DPH má systém pôvodnú DPH zmeniť pri vyúčtovaní.
  • Aktivovať - kedy má systém začať automaticky meniť výšku DPH.
  • Použitie - Pre ktoré spôsoby vyzdvihnutia objednávky (v závislosti od možností prevádzky) má aplikácia automaticky vykonať zmenu DPH.
   • Osobné prevzatie - zákazník si len vyzdvihne objednávku (tzv. so sebou, alebo TakeAway.)
   • Donáška - zákazník si praje doručenie objednávky na adresu.
   • Na mieste - zákazník si len tovar objedná, no prevziať a skonzumovať ho príde priamo na prevádzku. (Ak daná prevádzka tento spôsob vyzdvihnutia objednávky umožňuje.)

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard