Zabezpečenie spoľahlivosti Wi-Fi siete pre Android zariadenia

V tomto článku Vám vysvetlíme, ako čo najlepšie zabezpečiť spolahlivosť Wi-Fi siete pri používaní aplikácie iKelp POS Mobile v prevádzke s viacerími zariadeniami šíriacimi Wi-Fi signál na pripojenie do internetu.

Popis

V prípade, že máte vo Vašej reštaurácii alebo kaviarni viacero zariadení, ktoré vytvárajú bezdrôtovú sieť či už sa jedná o viacero routerov alebo prístupových bodov (AP), je možné ich nakonfigurovať tak, aby prechod medzi jednotlivými zariadeniami tvoriacich sieť bol bezproblémový a bez akýchkoľvek výpadkov.

To znamená, že sa mobilné zariadenia (telefón, tablet) vždy pripojí k zariadeniu s najsilnejším signálom. Nedochádza tak k výpadkom pripojenia nakoľko jednotlivé mobilné zariadenia sa držia siete až pokým nestratia signál. Až potom dochádza k vyhľadaniu a pripojeniu k inému zariadeniu zo silnejším signálom, čo môže mať za následok krátkodobý výpadok pripojenia.

Čašníci sa pri presúvaním po prevádzke nezaznamenajú najmenší výpadok Wi-Fi signálu na zariadení.

Ako je možné toto zabezpečiť?

Aby všetko korektne fungovalo, je potrebné dodržať niekoľko základných pravidiel a vykonať niekoľko nastavení.

 •  Túto situáciu je možné riešiť nainštalovaním aplikácie, ktorú je možné stiahnuť kliknutím na odkaz. Aplikácia sa volá  Wifi Roaming Fix
  Stiahnuť Wifi Roaming Fix

  • Aplikáciu nainštalujete na jednotlivé Android zariadenia čašníkov na prevádzke. Ďaľšie informácie o aplikácii Wi-Fi Roaming fix sa dočítate priamo v popise aplikácie.
  • Aplikácia beží na pozadí a snaží sa vždy pripojiť k zariadeniu s najsilnejším signálom.
  • V aplikácii nie je potrebná žiadna dodatočná konfigurácia, stačí sa len pripojiť k Wi-Fi sieti a následne funguje automaticky.
 • Aplikácia funguje len v bezdrôtových sieťach, kde router / prístupové body sú nakonfigurované podľa špecifikácie Wi-Fi Roamingu.

  • SSID každého AP je nastavené na rovnakú hodnotu. (Názov siete je nakonfigurovaný na všetkých zariadeniach rovnako.)
  • Nastavenie zabezpečenia každého AP je rovnaké. (To znamená rovnakým heslom a typom šifrovania.)
  • Každý AP je je nastavený na iný kanál / frekvenciu, ako je požadované podľa špecifikácie pre Wi-Fi Roaming.
POZOR, toto riešenie nie je možné použiť zo zariadením Wi-Fi Extender! V prípade, že na prevádzke používate Wi-Fi Extender, tento si vytvorí sieť s vlastným SSID a teda pri použití s týmto zariadením to nebude fungovať, nakoľko nie je možné dodržať podmienky Wi-Fi Roamingu ohľadom rovnakého SSID názvu siete.
Preto toto zariadenie v sieťach, kde je požiadavka kvalitného pripojenia na internet ak sa prechádza medzi jednotlivými AP nedoporučujeme.
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard