Vytvorenie plánu obedového menu

Nasledovné inštruktážne video popisuje vytvorenie plánu obedového menu napríklad na týždeň dopredu:

 • Obedové menu je možné spravovať v Menu aplikácie, výberom možnosti Obedové menu.

 • Kliknutím na ikonu +Nové vytvoríte ponuku na najbližší týždeň. Taktiež si môžete zobraziť plán obedového menu na dlhšie obdobie a vybrať týždeň, pre ktorý ho chcete vytvoriť.

  • Pre jednotlivé dni vyplňte ponuku polievok, ktorých môže byť samozrejme viac. Do položiek Menu (Obedového menu) následne zadajte akúkoľvek časť názvu jedla, a ak už dané jedlo bolo niekedy v obedovom menu pridané, automaticky sa doplní názov jedla, obrázok, veľkosť porcie, prípadne nadefinované alergény a pod. 
  • Ak pridávate jedlo, ktoré ešte v menu pridané nebolo, položka sa automaticky založí v zozname kariet a je tak možné pri následnej tvorbe menu túto položku automaticky vybrať. Tieto údaje stačí len raz nadefinovať a pri následnej tvorbe menu už len vyberáte jedlá zo zoznamu. Pri jednotlivých menu je samozrejme možné zmeniť cenu, nastaviť hmotnosť porcie alebo nadefinovať alergény. (Nižšie v článku sa dočítate, prečo sa pri tvorbe obedového menu zakladajú karty jedál, ktoré sem boli pridané.)
  • Ak došlo k zmene niektorého jedla z menu, stačí len kliknúť na položku Zmeniť menu, a môžete znovu pridať jedlo do ponuky. Kliknutím na položku Karta, sa viete hneď prekliknúť na vytvorenú kartu menu a ak je potrebné upraviť niektoré jej nastavenia.
 • Pre každý deň je možné doplniť aj informatívny text, ktorý sa bude v ponuke zobrazovať. Napr. "Dnes koláčik zdarma."

 • Pre prehľadnosť je možné už vytvorenú ponuku na deň skryť a pokračovať ďalším dňom.  
 • Pre obedové menu je možné nastaviť aj rôzne doplňujúce informácie. Jednotlivé možnosti sa zobrazia po rozbalení ponuky Obedové menu.

  • Medzi tieto informácie patrí napr. nadefinovanie, či je toto menu zverejnené pre Vašich zákazníkov po osnímaní QR kódu na stole, od kedy do kedy sa ponuka menu zobrazuje na stole pre hostí po osnímaní QR kódu, v akom časovom rozsahu sa bude zobrazovať na webe, alebo kedy sa má automaticky posielať emailom zákazníkom.
 • Taktiež je možné pridať text, ktorý sa zobrazí na začiatku alebo na konci týždenného menu, ako napr. informáciu o cene rozvozu.

 • Aktuálna ponuka obedového menu sa automaticky zobrazí na Vašej profilovej stránke zavolať obsluhu, a podľa nastavení aj na facebooku a Vašej web stránke. Zároveň je dostupná pre hostí po zosnímaní QR kódu na stole.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard