Uzávierka zariadenia v iKelp POS Mobile

V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať na fikálnom zariadení. Jednotlivé úkony, ktoré je možné na zariadení v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Pokladňa úkony a Uzávierka.

Filter

Filter na uzávierky (popis jednotlivých prvkov sa zobrazí aj po nabehnutí myšou na dané tlačidlo)Filter na finančné uzávierky

 • Rozšírený filterkliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter.

  • Zariadeniev prípade aktívneho filtra sa v rozpise obratov na užívateľa zobrazí rozpis, sumár dokladov ktoré boli tlačené na fiskálnej tlačiarni a tie ktoré boli ukončené odložením.

 • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.
 • Vypnúť filter - vypnutie filtra, zrušenie nadefinovaného filtra.

 • Zoznam platidiel - pomocou tlačidla je možné nastaviť rozpis platidiel na jednotlivých užívateľov. Ak je rozpis aktívny, zobrazí sa zoznam užívateľov, ktorí spravili nejakú finančnú operáciu od poslednej vykonanej uzávierky na daného užívateľa. Následne je možné zobraziť obrat konkrétneho užívateľa.

 • Zobrazenie poslednej uzávierky - zoznam posledných 5 vykonaných uzávierok na užívateľ pre rýchle zobrazenie. Ak chcete zobraziť staršiu uzávierku, je potrebné zadať jej číslo alebo dátum v ktorom bola vykonaná. Následným kliknutím na tlačidlo Nastaviť filter sa filter aplikuje.

 • Číslo uzávierky - po zadaní čísla uzávierky a kliknutí na tlačidlo Nastaviť filter sa daná uzávierka zobrazí.

 • Dátum - po zadaní dátumu uzávierky a kliknutí na tlačidlo Nastaviť filter sa zobrazia uzávierky užívateľov v danom dni.

Úkony na fiskálnom zariadení

Zoznam úkonov nad fiskálnym zariadením

Zoznam úkonov, ktoré môžu byť vykonané na zariadení

 • Denná uz.vytlačenie dennej uzávierky na fiskálnej tlačiarni. Postup vykonania dennej uzávierky je vysvetlený v návode Vykonanie dennej uzávierky na registračnej pokladnici.(Po kliknutí na tlačidlo sa uzatvorí obchodný deň vo fiskálnom zariadení, čím sa znulujú počítadlá pokladne a otvorí sa nový obchodný deň.)

 • Pribežná uz.vytlačenie priebežnej uzávierky na fiskálnej tlačiarni. (Vytlačenie priebežného stavu financií z fiskálnej tlačiarne. Túto operáciu je možné vykonať aj niekoľko krát denne, a nijakým spôsobom nenuluje záznamy pokladne v aplikácii alebo na zariadení. Pribežná uzávierka je napríklad vhodná, keď chcete počas dňa skontrolovať stav pokladne v daný obchodný deň.)

 • Tlačiť na zariadenie - Vytlačiť informatívny výpis finančného stavu na zariadení. Viac informácií sa dozviete aj v článku  Vytlačenie dennej uzávierky v iKelp POS Mobile.

 • VkladRanný vklad je potrebné vykonať, pretože posledná denná uzávierka vynulovala hotovosť v peňažnej zásuvke v aplikácii aj vo fisklánej tlačiarni (registračnej pokladnici). Po vykonaní vkladu sa o pohybe na zariadení vytlačí potvrdenie.

 • Výber - výber financií z pokladne aplikácia uzztvára denná uzávierka na konci dňa. V prípade, že dochádza k výberu peňazí v priebehu dňa, napr. sa ukladajú do trezora, prípadne odnášajú do banky, je potrebné vykonať výber. Tento pohyb sa následne zaeviduje aj do fiskálneho zariadenia a je tak možné aj v prípade kontroly preveriť stav peňazí v zásuvke a na priebežnej uzávierke.

Ďalšie informácie o vkladoch, výberoch a uzávierkách sa dozviete aj v článku Predaj - pokladňa - vklad, výber, uzávierka.

Priebežný stav uzávierky

Priebežný stav uzávierky rozúčtovaného dňa

Priebežný stav rozúčtovaného dňa

V priebežnom stave užívateľov sa zobrazuje zoznam užívateľov, ktorí spravili nejakú finančnú operáciu od poslednej vykonanej uzávierky. V Obrat celkom sa zobrazuje celkový finančný stav. 

 • Celkom - celkový finančný stav užívateľov, kde je započítaný obrat ako aj vklad. V hodnote sú započítané doklady, ktoré boli vyúčtované na fiskálnej tlačiarni, ako aj doklady ktoré skončili ako odložené.

 • Zdaň. obrat - hodnota dokladov, ktoré boli vytvorené v predaji aplikácie. V hodnote sú započítané doklady, ktoré boli vyúčtované na fiskálnej tlačiarni, ako aj doklady ktoré skončili ako odložené.

  • Terminál - hodnota dokladov, ktoré boli ukončené daným typom platidla.
  • Hotovosť - hodnota dokladov, ktoré boli ukončené daným typom platidla.


Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard