Pokladňa úkony - Uzávierky

V tomto článku Vám popíšeme možnosti vykonania uzávierok v aplikácii iKelp POS Mobile.

V aplikácii existujú dva spôsoby evidencie a uzatvárania financií.

 1. Evidencia financií per zariadenie

Pri tomto type evidencie sa na konci dňa vykoná denná uzávierka, aby sa uzatvorila fiskálna tlačiareň. Automaticky tak dochádza aj k uzávierke finančnej pokladne v aplikácii. Na konci dňa sa vykoná denná uzávierka a tým sa to končí. Operácia sa vykoná v časti Uzávierka zariadenia v časti Pokladňa úkony.

  • Pozor, pre potreby eKasa zákona ak máte nastavené uzávierky zariadenia je potrebné spraviť priebežnú uzávierku.
  • Výber v aplikácii na sumu obrat + vklad zobrazenej na páske zo zariadenia.
  • Vykoná sa uzávierka a automaticky sa uzatvorí aj finančná pokladňa v aplikácii.
  • Financie jednotlivých užívateľov čašníkov sú nezávisle evidované, tieto štatistiky si viete pozrieť v záložke Užívatelia.
  • Typ evidencie je vhodný do menšej prevádzky, kde je jeden, alebo dvaja čašníci zo spoločnou kasou a nie je potrebné striktne sledovať obraty na užívateľov ale stačí len sledovať celkovo financie. Aj keď je aj tento prehľad dostupný.
Ďalšie informácie o fiskálnej uzávierke, sa dozviete v návode Fiskálna uzávierka v iKelp POS Mobile.
Prehľad nahlasovaných údajov na portál Finančnej správy z pohľadu aplikácie nájdete v záložke eKasa v časti Pokladňa úkony. (V prípade, že sledujete uzávierky zariadenia, tieto sa v určitých prípadoch môžu mierne líšiť od obratov na zariadení. Záleží to od informácie o stave vytlačeného dokladu zo zariadenia. V takomto prípade sledujete obraty zariadenia, nakoľko toto zabezpečuje posielanie údajov na portál Finančnej správy.)

2. Evidencia financií per užívateľ

Evidencia financií jednotlivých užívateľov je nezávislá od fiskálneho zariadenia. Každý užívateľ má svoju peňaženku, kde si sleduje svoje tržby, ktoré po zmenen odovzdáva. Táto evidencia je nezávislá od evidencie na fiskálnom zariadení a je tak možné sledovať tržby čašníkov aj keď fiskál hlási požiadavku na vykonanie uzávierky. Tá sa na zariadení vykoná, ale financie čašníkov sú sledované ďalej, pokiaľ sa nevykoná uzávierka daného užívateľa. Na každého užívateľa je možné spraviť nezávisle vklad alebo výber peňazí podľa potreby.

  • Pri tomto type evidencie sa vykonáva uzávierka nazávisle na čašníkov a nezávisle na fiskálnom zariadení.
  • Financie jednotlivých užívateľov sú sledované nezávisle, je možné si tak aj spätne pozrieť štatistiky predajov na konkrétneho užívateľa a jeho obrat za daný deň/obdobie.
  • Typ evidencie vhodný do väčšej prevádzky, kde má každý financie evidované nezávisle a nie v spoločnej kase. Každý je zodpovedný sám za seba.

Vždy je na zvážení, ktorý typ evidencie vybrať a je treba objektívne zvážiť, o aký typ prevádzky sa jedná a či je potrebné financie presne sledovať, pretože v niektorých prípadoch sa môže jednať len o zbytočnú agendu navyše. Z praktických skúseností odporúčame viesť evidenciu financií na užívateľov len pri splnení podmienok vyššie uvedených.

Ďalšie informácie o tom, ako fungujú uzávierky na čašníkov sa dozviete v návode Ako fungujú uzávierky čašníkov.

Prehľad nahlasovaných údajov na portál Finančnej správy z pohľadu aplikácie nájdete v záložke eKasa v časti Pokladňa úkony.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard