Úkony na zariadení v iKelp POS Mobile

V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať na zariadení. Jednotlivé úkony, ktoré je možné na zariadení v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Pokladňa úkony a Úkony.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré môžu byť vykonané na zariadení

Zoznam úkonov, ktoré môžu byť vykonané na zariadení

  • Denná uzávierka - vytlačenie dennej uzávierky na fiskálnej tlačiarni. (Po kliknutí na tlačidlo sa uzatvorí obchodný deň vo fiskálnom zariadení, čím sa znulujú počítadlá pokladne a otvorí sa nový obchodný deň.)

  • Priebežná uzávierka - vytlačenie priebežnej uzávierky na fiskálnej tlačiarni. (Vytlačenie priebežného stavu financií z fiskálnej tlačiarne. Túto operáciu je možné vykonať aj niekoľko krát denne, a nijakým spôsobom nenuluje záznamy pokladne v aplikácii alebo na zariadení. Pribežná uzávierka je napríklad vhodná, keď chcete počas dňa skontrolovať stav pokladne v daný obchodný deň.)

  • Kópia pos. blok - vytlačenie kópie posledného dokladu naúčtovaného na fiskálnom zariadení. Pozor, túto možnosť podporujú len niektoré zariadenia.

  • Stav žurnálu - pomocou tlačidla je možné zistiť aktuálny stav elektronického žurnálu vo fiskálnej tlačiarni. po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí voľná pamäť žurnálu.

  • Potvrdiť alarm - ak zariadenie hlási, požiadavku na vykonanie servisu (napríklad po 30 000 vytlačených bločkoch) je potrebné potvrdiť alarm zariadenia. Následne je potrebné kontaktovať servisnú organizáciu. Pozor, pokiaľ zariadenie vyžaduje servisnú údržbu a vy budete toto hlásenie ignorovať, resp. potvrdíte hlásenie ale servisnú organizáciu nekontaktujete, zariadenie sa zablokuje a už nebude možné predávať až do zásahu servisu. (Viac informácií o údržbe fiskálneho zariadenia sa dočítate aj v článku http://www.podnikam.webnoviny.sk/registracna-pokladna/povinna-udrzba-pokladnice-casto-vykonat/18329)

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard