Osamostatnenie položiek na nový doklad v iKelp POS Mobile

Osamostatnenie položiek do nového dokladu je vhodné, ak potrebujete niektoré položky dokladu presunúť do nového dokladu, ktorý nechcete priamo vyúčtovať. Ak chcete položky z dokladu rozdeliť len pre jednotlivé vyúčtovanie, je jednoduchšie použiť čiastočné vyúčtovanie. O rozúčtovaní dokladu sa viac dočítate v návode Rozúčtovanie dokladu na osoby v iKelp POS Mobile.

Pre zvolenie položiek k osamostatneniu si otvorte doklad v medzisúčte, označte si jednotlivé položky, ktoré chcete presunúť do nového dokladu. Toto označenie je rovnaké ako označenie položiek pri postupnom rozúčtovaní. Následne kliknite na tlačidlo Osamostatniť.

Osamostatnenie položiek dokladuVýber jednotlivých poožiek pre osamostatnenie do nového dokladu aj s tlačidlom Osamostatniť.

Po tomto úkone sa vám zobrazí detail stola na ktorom bol doklad rozdelený. Tu vidíte aj pôvodný dokad, aj nový doklad s osamostatnenými položkami.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard