Predaj a výkup obalov z nápojov

V tomto návode Vám predstavíme scenár predaja viazaných položiek. Tento scenár je vhodný napr. v bufete, kde sa predávaju nápoje v zálohovaných obaloch. V prípade, že zákazníkovi naúčtujete nejakú položku, napr. Coca-colu v plechovke, aby sa automaticky k tejto položke pripočítal aj zálohovaný obal bez toho, aby to obsluha musela nahadzovať. V prípade, že Vám zákazník fľaše, resp. zálohovaný obal vracia, tento sa automaticky po nablokovaní naúčtuje s mínusovým množstvom.

Vytvorenie a nastavenie skladových kariet

Vytvorte si skladovú kartu pre obal

 1. V menu aplikácie v časti Karty kliknite na tlačidlo Nová.
  1. Vyberte typ karty Obal.
  2. Vyplňte názov karty. (Napr. Zálohovaný obal, Zálohovaná PET fľaša. a pod.)
  3. Nastavte príslušnú hodnotu DPH a Cenu. (Napr. DPH 0, a cena 0,15€.)
  4. V záložke Rozšírené aktivujete nastavenie:
   1. Množstvo v predaji - aktivovaním nastavenia vie obsluha jednoducho zadať množstvo, ktoré zákazník vracia.
   2. Vratný tovar - pri výbere samotnej položky sa automaticky nahodí účtované množstvo s mínusom.
  5. V záložke Kategórie priraďte karte vhodnú kategóriu. (Zaradenie do kategórie je vhodné pri vrátení, aby obsluha vedela jednoducho obal naúčtovať.)
 2. Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.
Vytvorte si skladovú kartu pre predajný tovar
 1. Vytvorte / upravte si v aplikácii skladovú kartu, ktorú budete predávať. (napr. typ karty Tovar - Coca - cola 0,33l).
  1. Vyplňte Názov karty.
  2. Nastavte príslušnú DPH a Cenu. (Cena je čisto za produkt, cena za obal sa k tejto cene pripočíta.)
  3. V záložke Kategórie priraďte karte vhodnú kategóriu.
  4. V záložke Prídavky - väzby pridajte väzbu na obal.
   1. Kliknite na tlačidlo Pridať väzbu.
   2. Vyplňte Názov skupiny. (Napr. - Obal.)
   3. Kliknite na tlačidlo Pridať v časti Viazané položky a vyhľadajte kartu obalu v zozname.
   4. Ak chcete, aby sa cena obalu pripočítala k položke, treba nastaviť aj Zľavnenú cenu. (Napr. na  0,15€.)
   5. Aktivujete možnosť Auto pridať a kliknite na OK
   6. Kliknite na Uložiť.
 2. Vykonané zmeny na karte potvrdíte kliknutím na Uložiť.

Predaj tovaru s obalom

 1. V menu Predaj otvorte novú objednávku.
 2. Vyhľadajte položku v zozname a pridajte položku tovaru do dokladu.

Vrátenie obalu

 1. V menu Predaj otvorte novú objednávku. 
 2. Ak si zákazník dokupuje ďalší tovar, odporúčame tento naúčtovať ako prvý. (Ak sa začnú do dokladu pridávať záporné položky, systém to považuje za storno. Pre zjednodušenie obsluhy všetky ďalšie položky pridáva so záporným množstvom.)
 3. Vyhľadajte položku obalu v zozname a pridajte ju do rozpracovanej objednávky. (Ak bola zaradená do kategórie Obal, vyberte ju z kategórie.)
 4. Zadajte množstvo, ktoré zákazník vracia a kliknite na Potvrdiť.
 5. Vyúčtujte objednávku zákazníka, ktorej suma bude automaticky ponížená o vracaný obal.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard