Rýchle účtovanie za barom

V tomto návode vám predstavíme režim rýchleho účtovania za barom. Aplikácia vám ponúka možnosť rýchleho účtovania, čo je vhodné pre účtovanie na diskotékach, pre rýchle obslúženie zákazníka na bare, v bufete a prevádzkach rýchleho občerstvenia. Ak si zákazník kupuje tovar a hneď ho platí, nie je potrebné vyberať stôl a vytvárať na ňom nový doklad. Aj po následnom vyúčtovaní je možné okamžite pridávať ďalšie položky do otvoreného dokladu. Takto je možné označiť akýkoľvek stôl a tým sa urýchli obsluha na danom stole. V prípade reštaurácie alebo diskotéky je to najčastejšie práve bar.

V aplikácii sa po zriadení automaticky označí ako barové pracovisko stôl bar. Je však možné si toto zmeniť, prípadne nastaviť si tento spôsob účtovania na miestnosť Donáška. (Toto nastavenie je vhodné pri bufetovom systéme, pri Take Away ale aj v prípade FastFood prevádzok.)

Rýchle účtovanie za barom - Nastavenie

 1. V menu aplikácie kliknite na nastavenia zariadenia POSm - ...
 2. V časti Barové pracovisko kliknutím na + Vybrať stôl vyberte miestnosť a následne stôl pre účtovanie.
 3. Aktivujte nastavenie Režim bar.
  • Na barovom pracovisku je možné mať aj displej. Ak je tento v systéme pripojený a nakonfigurovaný, aktivujte aj režim Používať displej.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Základná koncepcia používania v bufetových prevádzkach, prevádzkach rýchleho občerstvenia alebo FastFood prevádzok, vychádza práve z nastavení Donášky. Preto aj nastavenia aplikácie nájdete práve medzi týmito nastaveniami. Rovnako tak použitie miestnosti Donáška pre rýchle účtovanie. Pričom v nastaveniach samotnej donášky je možné prednastaviť spôsob vyzdvihnutia, čo je v prípade tohto typu prevádzok práve osobné vyzdvihnutie.

Rýchle účtovanie 

 1. Kliknite na ikonu +Bar. (+Donáška pri nastavení miestnosti Donáška v režime bar.)
 2. Vyberte položky podľa objednávky zákazníka.
 3. Kliknite na tlačidlo príslušného platidla pre vyúčtovanie dokladu, napr. Príjem šekom.
  1. Pomocou Čiastočne inak je možné doklad zaplatiť rôznymi platidlami. (Napr. časť stravnými lístkami, časť hotovosťou.)
   • Kliknite na hodnotu platidla podľa počtu platidla (bankoviek / šekov) v príslušnej nom. hodnote na obrazovke.
   • Zadajte hodnotu platidla (bankoviek / šekov) pomocou klávesnice, kliknite na * a zadajte ich počet. Aplikácia automaticky dopočíta hodnotu.
   • Kliknite na ikonu platidla pre doplatenie zvyšnej sumy, napr. Príjem hotovosť.
  2. Kliknite na tlačidlo Potvrdiť.
 4. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.
Po vyúčtovaní sa v barovom režime automaticky neuzatvorí účtovanie na danom stole (ako to je pri účtovaní v bežnom režime), ale zostáva otvorené, preto je možné okamžite začať obsluhovať ďalšieho zákazníka.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard