Storno na dokladoch a položkách v aplikácií iKelp POS Mobile

Pre zobrazenie informácií o tom, koľko dokladov bolo vystornovaných, alebo koľko položiek storna bolo poslaných na bonovacie tlačiarne stačí prejsť v bočnom menu na položku Nástenka

V prehľade sú zobrazené informácie o vystornovaných dokladoch, počte vystornovaných položiek a počte vystornovaných položiek, ktoré boli poslané na bonovačku. 

Ak sa niektorá z týchto udalostí v danom termíne nevyskytla, nie je tam ani zobrazená. Po kliknutí sa zobrazí história bonovačky, alebo história udalostí na dokladoch. V histórií udalostí je podrobne napísané popis udalosti, čas a kto ju vykonal. 

Ak je aplikácia spojená so skladovým hospodárstvom, v nastaveniach skladového hospodárstva sa nastaví úroveň zápisu úkonov nad dokladmi do histórie.

Upozornenie na storno bonovačky a dokladov v nástenke.

Upozornenie na storno bonovačky a dokladov v nástenke.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard