Zaokrúhľovanie na 5 centovky pri platbe v hotovosti

V tomto návode vám predstavíme fungovanie aplikácie iKelp POS Mobile po zmene legislatívy týkajúcej sa zaokrúhľovania celkovej ceny dokladov na 5 centov. S platnosťou zákona budú hotovostné doklady matematicky zaokrúhľované na najbližšiu hodnotu 0,05€. Uvedená úprava sa týka len hotovostných dokladov, a samotného zaokrúhľenia výslednej platenej sumy, nie zaokrúhľovania dokladu pre výpočet DPH. V tomto prípade sa nič nemení.

Fungovanie z pohľadu aplikácie sa spustí automaticky uvedeným dňom zavedenia zákona do platnosti a teda 1.7.2022.

Úprava v praxi

  • Ak sa pri úhrade dokladu vyberie Hotovosť, aplikácia automaticky zaokrúhli platenú sumu (celkovú hodnotu dokladu) matematicky na najbližšiu hodnotu 0,05€ podľa pravidiel zaokrúhľenia definovaného zákonom.
  • Rovnako je platená suma zaokrúhlená aj v prípade kombinovanej platby. (Teda platby kde je časť platená napr. terminálom a časť hotovosťou.)
  • V prípade platby nehotovostným platidlom (terminál, šek) sa výsledná suma nezaokrúhľuje. 
Pripravovaná legislatívna zmena sa týka aj prevádzok, ktoré majú na prvý pohľad už vopred definované ceny zaokrúhľené na 0,05€. A to v prípade zadávania percentuálnych zliav, alebo aplikovaním cenníkov, kampaní a pod. pri predaji.

Aplikácia iKelp POS Mobile je už pripravená aj na túto zmenu.

Praktický príklad

Doklad ukončený platidlom Hotovosť

Na vzorovom príklade je jedna položka v sume 3,02€ ukončená platbou v Hotovosti, kde je vidieť, ako je suma zaokrúhlená ako aj to, ako sa následne toto zaokrúhľenie prejaví na Nástenke a v záznamoch pokladne. V záznamoch pokladne aj v tržbe je započítaná suma, ktorú obsluha prijala od zákazníka samozrejme zaokrúhlená, pričom v štatistikách predajov položiek je evidovaná predajná cena nezaokrúhlená.

 

Doklad ukončený platidlom Terminál

Opäť na vzorovom príklade rovnaká položka v sume 3,02€, pričom pri ukončovaní dokladu a výbere platidla Terminál už celková cena nie je zaokrúhlená. Tak isto ako v prvom príklade sa prijatá suma započíta do Nástenky aj záznamov pokladne v takej výške, ako bola prijatá od zákazníka.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard