Zmena výšky DPH na skladových kartách

V tomto návode vám predstavíme postup pre zmenu výšky DPH určitej skupiny tovarov alebo služieb rýchlo a jednoducho. Požiadavka na zmenu DPH tovarov alebo služieb vychádza z legislatívnej úpravy platnej od 1.1.2023 na služby súvisiace so športom, ale aj na reštauračné a stravovacie služby za určitých podmienok.

Kedy je možné predávať tovar a služby s 10% DPH

Tovar a služby so sníženou sadzbou DPH je možné predávať za predpokladu, že boli dodržané podmienky  a charakter podávania jedál alebo nápojov alebo obidvoch, pri zabezpečení podporných služieb, ako obsluha, priestor na konzumáciu, toalety. V prípade, že sa jedná o predaj cez donášku, alebo prostredníctvom rýchleho občerstvenia, tzv. jedla so sebou, toho sa znížená sadzba týkať nebude.

Môžem si niečo pripraviť aj pred 1.1.2023?

Áno, je možné si pripraviť účtovanie kariet pre donášku. 

1. Nastavenia skladových kariet

 1. Kliknite v menu aplikácie na Karty.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.
 3. Tu je možné definovať či sa má aplikovať Zmena sadzby DPH pre rozvoz. (To znamená, či sa pri účtovaní na rozvoz má meniť 10% DPH na 20% DPH.)
 4. Od kedy sa má toto nastavenie aplikovať, teda od 1.1.2023. (Akonáhle po tomto dátume, bude do objednávky pridaná položka, ktorá má nastavenú 10% DPH a bude sa jednať o objednávku na donášku, systém automaticky DPH prednastaví na 20%.)
 5. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

2. Nastavenie automatickej zmeny DPH na kartách na donášku

Nakoľko vyplýva z legislatívnej zmeny, že zmena DPH sa netýka tovarov na rozvoz / donášku, je možné na kategóriach pre online objednávanie definovať automatickú zmenu sadzby DPH. Následne ak vytvorí obsluha objednávku na donášku, alebo si zákazník objedná sám tovar cez online objednávanie, aplikuje sa vyššia DPH.
 1. Kliknite v menu aplikácie na Kategórie.
 2. Vyberte kategóriu a kliknite na Viac
 3. Prejdite do záložky Úkony.
 4. V časti Zmena sadzby DPH pre donášku aktivujte možnosť Použiť zmenu sadzby DPH pre donášku(V prípade, že robíte zmenu na kategórii, ktorá obsahuje ďalšie podkategórie, zmena výšky DPH sa aplikuje aj na podkategórie.)
 5. Kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 6. Zmeny potvrdíte kliknutím na OK.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Postup pre zmenu DPH k 1.1.2023

Nakoľko v závislosti od typu prevádzky, ponúkaného sortimentu a služieb nie je možné zabezpečiť automatickú úpravu v aplikácii plošne na strane aplikácie, je potrebné, aby zodpovedná osoba vykonala nižšie popísané kroky v aplikácii na konkrétnej prevádzke! 

Jednotlivé sadzby DPH je možné meniť na jednotlivých kartách, alebo hromadne na úrovni kategórie a je možnú ju vykonať 1.1.2023 v čase 00:01 aj v prípade otvorených objednávok. Po otvorení rozpracovanej objednávky, alebo po kliknutí na Medzisúčet pred vyúčtovaním, sa aplikácia opýta na prepočet cien.

Zmena DPH jednotlivo na kartách

 1. Kliknite v menu aplikácie na Karty.
 2. Vyberte kartu a kliknite na Viac
 3. Prejdite do záložky Základné.
 4. V časti DPH nastavte výšku požadovanej DPH a aktivujte možnosť Použiť zmenu sadzby DPH pre donášku.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena DPH hromadne cez kategóriu

 1. Kliknite v menu aplikácie na Kategórie.
 2. Vyberte kategóriu a kliknite na Viac
 3. Prejdite do záložky Úkony.
 4. V časti Zmeniť DPH na nastavte novú výšku DPH. (V prípade, že robíte zmenu na kategórii, ktorá obsahuje ďalšie podkategórie, zmena výšky DPH sa aplikuje aj na podkategórie.)
 5. Kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 6. Zmeny potvrdíte kliknutím na OK.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prepočet DPH otvorených dokladoch / rozpracovaných účtoch

V prípade, že sú na stole rozúčtované objednávky a na pozadí dôjde k zmene DPH, aplikácia sa opýta na prepočet DPH obsluhy po otvorení rozpracovanej objednávky, alebo v medzisúčte. Ak táto zmenu potvrdí, vyúčtovanie prebehne so zníženou DPH. Ak obsluha prepočet nepotvrdí, na jednotlivých položkách sa aplikuje DPH podľa toho, aká bola v systéme nadefinovaná v čase pridania položiek do objednávky.

 • Prajete si vykonať aktualizáciu cien položiek na doklade? - po kliknutí na Áno sa vykoná prepočet DPH na položkách.
  • Vykonať len kontrolu zmeny hladiny DPH 
   • Aktívne (zaškrknuté) - vykoná sa len zmena DPH na položkách a celková cena dokladu sa nezmení.
   • Neaktívne (odškrknuté) - vykoná sa prepočet dokladu a cien na položkách. Ak sa napr. jedná o staršiu objednávku, a medzičasom došlo k zmenám napr. v priradení výšky zľavy ku kontaktu, alebo k zmene kampane, na základe ktorej boli aplikované ceny v čase vytvorenia objednávky, všetky tieto zmeny sa na doklad aplikujú.
V prípade potreby, je možné aktualizáciu cien vyvolať aj manuálne, po kliknutí v menu na možnosť Prepočet cien.

Odpovede na najčastejšie otázky
 • Čo ak uvedené nastavenia pre účtovanie v inej DPH pre donášku v aplikácii nevidím - ak uvedené nastavenia v aplikácii nie sú dostupné, nemáte aktívny modul Donášky. Je potrebné požiadať o jeho aktivovanie. Aktivovanie je možné aj na prechodné obdobie. 
 • Ktorých položiek sa týka zmena DPH - to, pre ktoré položky pri účtovaní je možné si upravenú DPH uplatniť, je potrebné si preveriť v novele zákona. Odkaz na článok ohľadom legislatívnej zmeny je priložený nižšie.
 • Čo ak zákazník vytvoril objednávku na osobné vyzdvihnutie, ale nakoniec jedlo skonzumuje na prevádzke? - ak si zákazník vytvoril online objednávku s platbou pri vyzdvihnutí, je možné objednávku vyúčtovať aj s DPH, ako by si zákazník vytvoril objednávku priamo v reštaurácii. 
  • Pri vyúčtovaní objednávky v medzisúčte je možné zrušiť príznak pre účtovanie na donášku.

Kontrola vyúčtovania so správnou DPH

To s akou DPH boli jednotlivé doklady účtované, je možné zobraziť v zozname dokladov, v detaile daného dokladu. Ak potrebujete mať prehľad o tom, v akej sadzbe DPH boli doklady účtované za určité obdobie, je túto informáciu možné zobraziť v časti Pokladňa úkony.

História dokladov

 1. Kliknite v menu aplikácie na História dokladov.
 2. Vyhľadajte v zozname doklad účtovaný na stole TakeAway a kliknite na Viac, následne Upraviť.
 3. Po kliknutí na Viac pri jednotlivých položkách sa zobrazí detail položky dokladu, kde je vidieť aj výšku DPH.

Pokladňa úkony

 1. Kliknite v menu aplikácie na Pokladňa úkony.
 2. Vyberte z ponuky možnosť Intervalová uz.
 3. Vyberte obdobie pre zobrazenie prehľadu vyúčtovaných dokladov s rozpisom DPH.
  • Pomocou rozšíreného filtra vyberte doklady, ktoré sa majú započítať do sumáru.

 

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard