Zobrazenie počtu položiek, ktoré ešte čakajú na vychystanie

Pri používaní vychystávania je na tlačidle zobrazujúcom položky na vychystanie vyobrazený aktuálny počet položiek, ktoré je potrebné ešte vychystať. 

Počet položiek, ktoré čakajú na vychystanie.
V tomto prípade je potrebné vychystať 8 položiek. Číslo označuje celkový počet položiek, nie ich množstvá. Ak bude v obednávke 3x veľké pivo ako jedna položka s množstvom 3, celkový počet položiek, ktorý bude potrebné vychystať je 1 (jedna položka o troch kusoch).

Ak systém vychystávania nevyužívate, informáciu o počte položiek, ktoré sa majú vychystať vypnete v nastavení zariadenia.

Nastavenie zobrazenia počtu položiek pre vychystanie.
Nastavenie zobrazenia počtu položiek pre vychystanie.
 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard