Bonovačka v iKelp POS Mobile

V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať nad pohybmi jednotlivých položiek tlačených na bonbovačke. Jednotlivé úkony, ktoré je možné v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Pokladňa úkony a Bonovačka.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov ktoré je možné vykonať nad položkami tlačenými na bonovačke

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • Späť - návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii.
 • Tlačiť na zar.na zariadení sa zobrazia údaje o predajoch položiek. V prípade použitia filtra, sa vytlačia vyfiltrované údaje.
 • Návodkliknutím na tlačidlo sa zobrazí nápoveda k danej časti aplikácie.

Filter

Filter a zoznam položiek v rozboroch aplikácie (popis jednotlivých prvkov sa zobrazí aj po nabehnutí myšou na dané tlačidlo)

Filter na položky tlačené na bonovacej tlačiarni

 • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.
 • Vypnúť filter - vypnutie filtra, zrušenie nadefinovaného filtra.

 • Rozšírený filter - kliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter. 

  • Plu uzávierkyzoznam posledných 5 vykonaných PLU uzávierok. Ak chcete zobraziť staršiu uzávierku, je potrebné zadať jej číslo alebo dátum v ktorom bola vykonaná. Následným kliknutím na tlačidlo Nastaviť filter sa filter aplikuje.
  • Položky v kategóriách - pohyby položiek zobraziť podľa kategórií.
 • Len storno - zobrazia sa len položky, ktoré boli na bonovačke tlačené ako storno.

 • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len pohyby položiek ktoré boli vykonané v dátumovom rozsahu. Následným kliknutím na tlačidlo Nastaviť filter sa filter aplikuje.

V aplikácii je možné filtrovať výstup z bonovačky podľa:
 • Miestností - ak je v aplikácii nakonfigurovaná donáška, je možné filtrovať bonovačku nezávisle na miestnosť Donáška a na všetky ostatné.
 • Fiskálne zariadenia - tlač bonov na konkrétnom fiskálnom zariadení.
 • Bonovacie tlačiarne - tlač bonov na konkrétnej bonovacej tlačiarni.

Bonovačka - zoznam tlačených položiek

Zoznam položiek tlačených na bonovačke

Zoznam položiek vytlačených na bonovačke

 • Celkom - hodnota tlačených položiek na zariadení v celkovej predajnej cene s DPH.
 • Názov, PLU - názov položky, číslo PLU alebo SBL. (Kliknutím na názov položky je možné zobraziť detail karty.)
 • Mn. - množstvo tlačené na zariadení za sledované obdobie.
 • Cena / pol - celková predajná cena na položke za sledované obdobie s DPH.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard