Prečo vzniká rozdiel medzi stavom zásob po odpočítaní príjmov a výdajov?

V tomto návode vám vysvetlíme okolnosti, prečo nie je možné porovnávať príjem a výdaj na skladových kartách za konkrétny dátum, resp. obdobie zo stavom na konci predchádzajúceho mesiaca  a konci aktuálneho. Ak je sklad evidovaný tzv. priemerovaním. Na konkrétnom príklade vám ukážeme a predstavíme, čo sa stane v prípade, že je pohyb na kartách do záporu, ktorý nie je korektne vysporiadaný. 

Čo porovnávame

V praxi sa často stretávame s otázkou, prečo ak na konci mesiaca spravím inventúru a následne porovnám príjmi a výdaje v nasledovnom mesiaci, vznikne rozdiel oproti inventúre na konci mesiaca. Je to preto, pretože sa porovnávajú dve neporovnateľné hodnoty. V prípade evidencie skladu priemerovaním, a obzvlášť ak v priebehu mesiaca dochádza k predajom do mínusu sa môže stať, že priemerná cena, za príjem resp. výdaj môže byť iná, ako aktuálna na konci mesiaca za konkrétnu položku.

Konkrétny príklad

Najlepšie si celú situáciu opíšeme na konkrétnom príklade. 

 • Stav skladových zásob na karte Penové dosky máme v inventúre k 31.7. - 2ks v cene 20€ bez DPH.
 • Následne je v pribehu mesiaca august realizovaný predaj, kde bol vydaný najprv jeden kus, čím sa hodnota skladu dostala na sumu 10€ za 1 kus. 
 • Následne ale prišla nová dodávka, ktorá ale nebola v systéme evidovaná. Samozrejme, že tovar je potrebné už predávať, preto sa predajú 2ks, čím sa stav na karte dostane na stav -1ks. (Aplikácia použije skladovú cenu aká je aktuálne na karte uložená, ktorá ale nie je reálna a môže spôsobovať skreslenie hodnoty skladu. Ideálne je spraviť príjem min. v deň, kedy sa karta dostala pohybom do záporného stavu.)
 • Keďže ešte nebol spravený príjem, položka vydaná do mínusu sa vydá v skladovej cene 10€.
 • Po určitom čase sa spraví príjem na kartu 2 ks tovaru v cene 12€ za kus.
 • Stav na karte na konci mesiaca bude 1 kus v skladovej cene 12€. Hodnota skladu však bude 12€ + 2€ z položky vydanej do mínusu a teda hodnota skladu bude k 31.8. 14€. Je teda potrebné rozlišovať stav skladu, resp. hodnotu skladu a inventúrnu hodnotu skladu kde sa eviduje konkrétny tovar - počet kusov a skladová cena. 

Teraz si to zoberme z pohľadu rozborov

V aplikácii si spravíme rozbor na konkrétnej karte - Penové dosky.

 • Stav k 31.7. je 20€.
 • Výdaj v mesiaci august bol realizovaný v hodnote 30€ (3ks * 10€)
 • Príjem v mesiaci august bol realizovaný v hodnote 24€ (2ks * 12€)

Ak si vyššie uvedené hodnoty vložíme do vzorca tak zistíme:

 • Počiatočný stav  + príjem v nasledujúci mesiac - 20€ + 24€ = 44€
 • Od tejto hodnoty odpočítame výdaje - 44€ - 30€ = 14€
 • Hodnota skladu na konci mesiaca by teda mala byť 14€, čo aj systém reálne eviduje. Ak vytlačí Stav skladu na kartách k dátumu, zobrazí sa hodnota skladu je 14€. Akonáhle sa predá tento tovar, hodnota skladu bude 0.
 • Ak si ale spravíme inventúru a zinventujeme 1ks na karte Penové dosky, aktuálna skladová cena na karte je 12€ a hodnota skladu teda v inventúre bude 12€ a teda výsledný rozdiel bude 2€.

V tomto prípade sme použili trochu extrémny príklad toho, ako v praxi môžu v prípade nesprávnej evidencie skladu vznikať rozdiely a nezrovnalosti medzi stavom skladu a porovnaním či už mesačných pohybov, alebo pohybov za určité obdobie. Ak sa záporný stav nevysporiada správne, má to za následok takéto nezrovnalosti. To bola len jedna karta v rámci jedného mesiaca. Ak by takýchto kariet bolo v evidencii viac rozdiel voči inventúre môže dosiahnuť aj niekoľko desiatok EUR.

V prípade, že potrebujete striktne sledovať skladové ceny a viesť si podrobné rozbory, je v prvom rade potrebné, aby sa pohyby na kartách nedostávali do mínusu a ak aj takáto situácia nastane, dodatočne ju správne vysporiadať úpravou dátumu na príjemke. Nie je totiž ani z pohľadu účtovníctva možné predávať niečo, čo nie je  na sklade.

Jediný scenár, kedy je viac menej zaručené, že takýto rozdiel nevznikne je evidencia skladu FIFO.

 • V tomto prípade je jasne dané, z ktorej dodávky sa aký tovar predáva.
 • Sú jasné ceny, za ktoré je tovar vydávaný zo skladu.
 • Tento scenár použitia je však problematické používať v obchodoch ako sú potraviny, reštauráciách a kaviarňach lebo by bolo pri každom predaji potrebné vyberať konkrétnu dodávku.
 • V tomto scenári nie je možný predaj do záporného stavu, lebo musí byť jednoznačne daná skladová cena.
 • Nie je možné si tu vykonať automatickú inventúru, ktorá dorovná stav podľa zadaných inventovaných hodnôt.
Súvisiace články
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard