Vytvorenie PLU uzávierky v iKelp POS Mobile

PLU uzávierka sa vytvára v zobrazení súpisky predaných položiek. Tento zoznam sa nachádza v menu Pokladňa úkony v záložke PLU pohyby. Ak sa používa vaicej skladov ako jeden, PLU uzávierka sa uzatvára zvlášť na každý sklad. 

Výber skladu pre zobraznie súpisky predaných položiek
Zobrazenie ak sa používa viacej skladov. 

Vytvorenie PLU uzávierky sa prevedie stlačením tlačitla Uzáv. PLU. Po jej prevedení sa zobrazí zoznam položiek, ktoré boli touto uzávierkou uzavrené. 

Aktuálne zobrazený zoznam je možné vytlačiť na pripojenej tlačiarni. Táto možnosť je prístupná len vtedy ak používate fiškálne a bonovacia tlačiarne spojené s iKelp POS Mobile. Po stlačení tlačidla Tlačit na zar. sa zobrazí ponuka s výberom zariadenia na ktorom sa má zoznam vytlačiť.

Ak chcte zobraziť PLU uzávierku, ktorá už bola spravená, je možnosť zvoliť si číslo PLU uzávierky, ktoré chcete zobraziť, alebo si vybrať rozmedzie dátumov v ktorom zobraziť súpisku predaných položiek.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard