Vytvorenie ponuky nápojov z viacerých príchutí - zjednodušená evidencia "Prajete si"

V tomto návode vám predstavíme vytvorenie ponuky nápojov z viacerých príchutí pomocou možnosti "Prajete si". Jedná sa o zjednodušenú evidenciu tzv. variánt v aplikácii. Pri tejto možnosti sa nerozlišuje pri naskladňovaní konkrétny druh tovaru, ale len počet kusov v celkovom objeme. (Napr. sa naskladní 20ks fliaš ľadového čajú Lipton, bez ohľadu na príchuť.) Zákazník však získa možnosť si pri online objednávaní od stola alebo v donáške vybrať podľa svojej chuti. 

Pri tomto spôsobe evidencie nie je možné robiť detailnejšie štatistiky o predaných príchutiach a pod. Ak chcete v aplikácii tieto veci sledovať, je potrebné postupovať práve cez možnosti variantných kariet. Čo varianty v aplikácii iKelp POS Mobile predstavujú, na čo slúžia, ako ich nastaviť a následne využiť pri predaji sa v návode Vytvorenie ponuky nápojov z viacerých príchutí v iKelp POS Mobile.

Ak nepotrebujete presnú evidenciu, ale chcete aby mal zákazník pri online objednávaní na výber z viacerých možností a príchutí, je tento postup určený práve na tento účel.

Čo sú varianty v iKelp POS Mobile?

Pod pojmom varianta, sa myslí tovar, ktorý má zvyčajne rovnakú cenu a ponúka rôzne varianty. Ideálny príklad pre varianty sú napríklad džúsy. Môže byť džús od jedného výrobcu, s rovnakým objemom a vzájomne je variantý chuťou. (Pomaranč, multivitamín, ríbezla kde chute sú vzájomné varianty.) Varianty je vhodné nastavovať v aplikácii aj pre to, aby sa zbytočne zákazníkovi nezobrazovala široká ponuka tovarov, ale výber bol zjednodušený na výber konkrétnej položky, konkrétnej značky, konkrétneho objemu a až následne sa zobrazí ponuka chutí daného tovaru. Variantnosť však nemusí byť len chuť. Variantou môže byť veľkosť, farba a pod. prípadne iné vlastnosti daného tovaru.

Varianty alebo ponuka "Prajete si"

Ďalej si bližšie popíšeme jednotlivé nastavenia skladových kariet v súvislosti s nastavením variánt cez vlastnosť "Prajete si". Jedná sa o vlastnosť, z ktorej je potrebné vybrať práve jednu hodnotu. To znamená, že ak je vytvorená karta napr. "Džús Cappy 0,25l" je potrebné vybrať príchuť - pomaranč, jahoda, malina, grep ...

 1. Vytvorte si Novú kartu kliknutím na nová v menu Karty.
 2. Vyberte si príslušný typ karty.
 3. Vyplňte názov a predajnú cenu. (V našom prípade názov napr. "Džús Cappy 0,25l")
 4. Prejdite do záložky Pre verejnosť.
 5. Vyplňte možnosti pre výber napr. príchute oddelené čiarkou v poli Prajete si. Pri výbere z danej vlastnosti systém núti zákazníka si vybrať práve jednu možností. (Napr. "malina, jahoda, pomaranč". V tomto prípade sa príchuť nenastavuje cez vlastnosť Príchuť, tá sa využíva v prípade rozšírenej evidencie variánt, kde každá varianta je ako samostatná karta.)
  • Pre rozšírenie možností výberu je možné vyplniť vlastnosti: 
   • Voliteľné - z vlastnosti je možné vybrať viacero hodnôt. (Napr. s ľadom, so slamkou.)
   • Výber - z tejto je možné vybrať maximálne jednu hodnotu. (Napr. chladená, nechladená.)
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Príklad uvedený vyššie je len informačný, jednotlivé vlastnosti je možné uplatniť pre rôzne hodnoty, vlastnosti, príchute, farby a pod.

Pre ľepší prehľad je možné doplniť aj v záložke Rozšírené - Popis.

Nastavenie variant na skladovej karte cez možnosť "Prajete si"

 

Zobrazenie možností v online ponuke

Ak sú takéto karty zaradené v Jedálnom lístku, prípadne v inej ponuke pre zákazníka zobrazia sa ako jedna karta s možnosťou dodatočného výberu. Takýmto spôsobom je možné nadefinovať aj napríklad kávy ako varianty. Do príchute sa vpíše o akú kávu sa jedná. Následne na Jedálnom lístku nie je potrebné mať vypísané všetky kávy, ale zaberú len jednu položku a po jej rozkliknutí sa zobrazí širšia ponuka na výber.

Ako už ale spomínané vyššie, tento spôsob evidencie je vhodný pri evidencii bez skladu, resp. ak stav na konkrétnych položkách (napr. príchutiach z daného druhu nápoja) nechcete sledovať. Rovnako sa tak môže stať, že si zákazník vyberie možnosť, ktorá už nie je skladom. Práve tieto scenáre je možné presne evidovať za pomoci variánt a variantných kariet.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard