Kupóny v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám bližšie predstavíme Kupóny v aplikácii iKelp POS Mobile. Vo forme kupónov alebo zľavových poukážok môžete poskytovať zľavy, alebo benefity pre zákazníkov. Aby bolo možné tieto kupóny v aplikácii generovať, je potrebné si najprv vytvoriť kampaň, ktorá slúži ako základný súbor pravidiel pre následne generované kupóny. V aplikácii sa teda najprv založí kampaň a následne pre túto sú generované jednotlivé kupóny. Viac informácií o kampaniach v aplikácii, sa dozviete v návode Kampane v iKelp POS Mobile.

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel aplikácie - Zoznam kupónov

Navigačný panel aplikácie - Zoznam kupónov

 • Späťnávrat na predhádzajúcu stránku.
 • Nový - po kliknutí na ikonu sa zobrazí formulár pre potvrdenie vytvorenia kupónu vybranej kampane. Ak je v aplikácii vytvorených viacero kampaní, vyberte pomocou filtra kampaň pre ktorú chcete kupóny generovať. Ak sa jedná o generovanie zľavových poukážok a v kampani sa nachádzajú viaceré možnosti pre generovanie kupónov, tieto sa zobrazia a automaticky vygenerujete kupón pre konkrétnu udalosť. (Ako príklad môžeme uviesť kampaň, typu Zľavových poukazov. Kampaň môže mať názov "Romantická večera pre dvoch" a v kampani môžu byť nadefinované možnosti "Francúzska večera pre dvoch", prípadne "Večera pre dvoch s fľašou vína zdarma".)
 • Nastavenia - kliknutím na tlačidlo sa zobrazia nastavenia danej kampane, ktoré je možné v prípade potreby upraviť. 
 • Návod - odkaz na príslušný návod danej časti aplikácie.

Kupóny

Po otvorení zoznamu kupónov cez Menu aplikácie, kliknutím na možnosť Kontakty a Kupóny na navigačnom panely aplikácie sa zobrazí zoznam aktívnych kupónov. Ak chcete zobraziť kupóny konkrétnej kampane, je potrebné vybrať kampaň zo zoznamu. Jednotlivé kupóny danej kampane sú následne rozdelené v skupinách podľa stavu. Kupóny majú jednotlivé stavy priradené v závislosti od ich využitia.

Zoznam vygenerovaných kupónov v aplikácii

Zoznam vygenerovaných kupónov

   • Voľný - kupón zatial nebol priradený do žiadnej objednávky a čaká na uplatnenie.
   • Priradený - zoznam kupónov, ktoré boli priradené ku konkrétnemu kontaktu.
   • Odovzdaný - stav primárne určený pre poukazy, ak sa poukaz predá cez predaj, zmení sa jeho stav z Voľný na Odovzdaný.
   • Použitý - stav kupónu, ktorý bol aplikovaný pri predaji, jeho hodnota bola odpočítaná z hodnoty dokladu a doklad bol riadne ukončený.
   • Zrušený - stav kupónu je možné nastaviť ručne, pri úprave kupónu. 
Zobrazenie rozšíreného filtra na kupóny
Zobrazenie rozšíreného filtra na kupóny
 • Filterkliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírený filter pre filtrovanie kupónov. Pozor, pri filtrovaní je filter ovplyvnený aj filtrovaním kupónov na základe stavov. 

  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len kupóny, ktoré majú nastavený dátum v uvedenom rozsahu.
  • Kontakt - zobraziť len kupóny vyytvorené na daný kontakt. Kupóny na zákazníka je možné filtrovať po zadaní mena, priezviska alebo emailovej adresy.
  • Užívateľ - filter na kupóny podľa užívateľa, ktorý dané kupóny vytvoril.
 • Hľadať - hľadať podľa kódu kupónu.

 • Zobraziť kupóny - počet dní spätne pre zobrazenie kupónov v zozname. (Prednastavený počet dní je 64, to znamená, že sa budú zobrazovať kupóny v príslušnej skupine s dátumom 64 dní späť od aktuálneho dátumu.)

Popis údajov zobrazených na kupóne

V zozname jednotlivých kupónov je zobrazený kód vygenerovaného kupónu, jeho platnosť a informácia či sa jedná o kupón, alebo poukážku a z akej je kampane. Kliknutím na tlačidlo Viac, sa zobrazí formulár s kódom kupónu, možnosťou pre úpravu alebo tlač. 

Zoznam vygenenerovaných kupónov / poukážok s popisom údajov zobrazených na kupóne v zozname

Zoznam vygenenerovaných kupónov / poukážok s popisom údajov zobrazených na kupóne v zozname

 • 26.1. - dátum vygenerovania kupónu, poukážky
 • FERE S8NZ - kód kupónu alebo poukážky. Je to jedinečný kód vygenerovaný aplikáciou, prípadne môže byť vyplnený ručne pri generovaní kupónu. Na základe kódu sa kupón následne aplikuje pri predaji.
 • Meno - ak je kupón pridelený ku konkrétnemu kontaktu, zobrazí sa za kódom kupónu aj meno zákazníka. Takto vygenerované kupóny na konkrétneho zákazníka sa zobrazujú v skupine Priradených kupónov.
 • 150,00€ - hodnota, ktorá bude v prípade kupónu odpočítaná z hodnoty dokladu. 
 • Expirácia 31.12 - dátum, do kedy je možné tento vygenerovaný kupón použiť. Po tomto dátume nebude možné ho použiť.
 • J - prvé písmeno názvu kampane v ktorej bol kupón vygenerovaný. (Názov kampane "Jazda na Ferrari")
 • Jazda na F - názov zľavovej poukážky danej kampane. (Názov zľavovej poukážky danej kampane "Jazda na ferrari na 30 min")
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard