Zľavový kupón - úprava

V tomto návode vám predstavíme akým spôsobom je možné upravovať vygenerované kupóny v aplikácii iKelp POS Mobile. Viacej informácií o generovaní kupónov alebo kampaní pre ktoré je možné kupóny generovať, sa dozviete v návode Zľavový kupón.

Kupón

 1. Zľavové kupóny je možné upravovať v Menu aplikácie, v časti Kontakty, kliknutím na tlačidlo Kupóny na navigačnej lište aplikácie. 
 2. Kupón otvoríte na úpravu kliknutím na tlačidlo Viac
 3. Následne sa zobrazí kód kupónu s tlačidlom Upraviť a Tlačiť na zar
  1. Po kliknutí na tlačidlo Tlačiť na zar. sa zobrazí ponuka s nakonfigurovanými tlačiarňami na ktorých je možné kupón vytlačiť.
 4. Po kliknutí na tlačidlo Upraviť sa zobrazí formulár pre úpravu kupónu.
 5. Po vykonaní potrebných úprav nezabudnite tieto zmeny potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel aplikácie - Úprava kupónu

Navigačný panel aplikácie - Úprava kupónu

 • Späť - kliknutím na tlačidlo sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
 • Zatvoriť - otvorený formulár pre editáciu kupónu sa zatvorí a vykonané zmeny sa neuložia.
 • Uložiť kliknutím na tlačidlo je potrebné potvrdiť vykonané zmeny v doklade. V opačnom prípade sa vykonané zmeny neuložia. Následne sa aplikácia vráti na zoznam kupónov.
 • Vymazaťtlačidlo vymazať sa zobrazuje len pri úprave kupónu. Kliknutím na tlačidlo sa kupón vymaže zo systému.
 • Tlačiť na zar. - zobrazí sa ponuka zo zoznamom tlačiarní, na ktorých je možné kupón tlačiť.
 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Úprava kupónu

Úprava nastavení vytvoreného kupónu

Úprava nastavení vytvoreného kupónu

 • Kód kupónu - ak už bol kupón vygenerovaný, nie je ho možné meniť.
 • Platný od - dátum, od kedy je príslušný kupón platný. Dátum sa automaticky prednastaví na základe dátumu platnosti kampane. Je však možné si sem zadať aj iný dátum ak je to potrebné.
 • Kontakt - kupónu je možné prideliť kontakt a je tak jednoznačne určené, pre koho bol daný kupón vygenerovaný. Pri aplikovaní kupónu je následne potrebné vybrať kontakt v predaji a následne je možné aplikovať kupón. Prípadne ak nemá byť kupón na viazaný na kontakt, je možné ho odobrať.
 • Dátum expirácie - dátum, do kedy je kupón platný a je možné ho pridať do objednávky. Tento dátum sa nastaví automaticky na základe nastavenia v kampani. Je však možné ho individuálne upraviť na kupóne.
 • Hodnota kupónu - hodnota kupónu, ktorá sa použije ako zľava do objednávky. Hodnota sa zadáva ako ceľková zľava s DPH, pričom výška DPH je definovaná v nastaveniach kampane.
 • Min. hodnota dokladu - požadovaná minimálna hodnota objednávky pre možnosť vloženie kupónu do objednávky. (Aby nedošlo k zneužívaniu kupónov, je možné si nastaviť, že minimálna hodnota dokladu pre uplatnenie kupónu je 10€. Až následne je možné kupón uplatniť. )
 • Počet použití - maximálny počet použití kupónu. Ak nie je zadané, počet použití kupónu je neobmedzený. (To znamená, na koľko dokladov - účtov je možné kupón prideliť.)
 • Stav - stav kupónu. Stav je možné zmeniť aj ručne. V opačnom prípade mení stav kupónu aplikácia automaticky.
  • Popis jednotlivých stavov kupónov:
   • Voľný - kupón zatial nebol priradený do žiadnej objednávky a čaká na uplatnenie.
   • Priradený - kupón bol priradený k dokladu na stole, ale doklad zatiaľ nebol vyúčtovaný.
   • Odovzdaný - stav primárne určený pre poukazy, ak sa poukaz predá cez predaj, zmení sa jeho stav z Voľný na Odovzdaný.
   • Použitý - stav kupónu, ktorý bol aplikovaný pri predaji, jeho hodnota bola odpočítaná z hodnoty dokladu a doklad bol riadne ukončený.
   • Zrušený - stav kupónu je možné nastaviť ručne. 
 • Viac použití - kupón je možné do objednávky vložiť viac krát.
 • Vytvoril - ktorý užívateľ kupón v aplikácii vygeneroval.
 • Vytvorené - dátum a čas, kedy bol kupón v aplikácii vygenerovaný.
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard