Komunikačný server pre eKasa zariadenia iKelp POS Manažér

 

iKelp POS Manažér

iKelp POS Manažér 5.10.510 (17,52 MB)
Stiahnuť iKelp POS Manažér 5.10.510

Čo je iKelp POS Manažér?

iKelp POS Manažér spolu s aplikáciou skladového hospodárstva iKelp Predajca, iKelp POS Mobile, iKelp Pokladňa (alebo iným) predstavuje úplný predajný systém, ktorý Vám umožní tvoriť účtenky na registračnej pokladnici alebo eKasa zariadeniami. Zoznam podporovaných zariadení je nižšie.

iKelp POS Manažér - Úvodná obrazovka iKelp POS Manažér - Ikonka pri hodinách iKelp POS Manažér - Jednoduchý predaj

Čo Vám iKelp POS Manažér ponúka?

 • Podpora viacerých zariadení od viacerých výrobcov
 • Jednoduché užívateľské rozhranie
 • Stála kontrola zariadenia (sledovanie, či je zariadenie pripojené a v správnom stave) a oznamovanie zmien
 • Užívateľské funkcie
  • Denná uzávierka
  • Intervalová uzávierka
  • Kontorla zaplnenia elektronického žurnálu
  • Nastavenie času na zariadení
  • Otváranie pokladničnej zásuvky
  • Módy predaja: fiskálny, nefiskálny a tréningový - bez nutnosti nastavovať priamo zariadenie
  • Rôzne možnosti nastavenia zobrazovania zliav
  • ďalšie viď. novinky vo verzii
 • Možnosť povoliť niektoré funkcie len oprávneným osobám
 • Možnosť predaja z viacerých počítačov na jednom zariadení
  • Lokálne siete, VPN siete, Internet
  • Terminálové riešenia
  • Vhodné pre prevádzky prepojené internetom
 • Kontrola času zariadenia, automatická zmena času pri prechode na letný a zimný čas
 • Podpora externých displejov
 • Podpora externých (bonovacích) tlačiarní
 • Podpora formátovania účtenky a textových výstupov po jednotlivých riadkoch

iKelp POS Manažér má jednoduché užívateľské rozhranie, je vytvorený na najnovších teghnológiách, spustí sa automaticky po štarte počítača a nemusíte sa oň nijako špeciálne starať.

Fiskalna tlačiareň Varos FT4000Elcom pokladnica Euro 200Fiskalna tlačiareň EFoxPegas FM06 SRP 275

Čo iKelp POS Manažér ponúka výrobcom informačného systému?

Aplikácia iKelp POS Manažér sprostreduje komunikáciu medzi nadradenou aplikáciou (systémom skladového hospodárstva akým je napríklad aplikácia iKelp Pokladna / Predajca, iKelp POS Mobile) a eKasa zariadením (napríklad Elcom EFox, FiskalPRO) alebo registračnou pokladnicou (Elcom), ktoré sú definované zákonom a spĺňajú certifikáciu eKasa.

Dostupné sú dve verzie aplikácie: aplikačný server (TCP/IP alebo Cloud) pre predaj z viacerých počítačov a modul, ktorý sa integruje priamo do systému skladového hospodárstva pre predaj z jedného počítača.

 • Jednoduchá integrácia pre široké pole techonológií (ActiveX, .NET)
 • Možosť komunikácie so serverom cez TCP/IP alebo cez Cloud
 • Klientský komponent dokáže komunikovať priamo so zariadením ale aj so serverom, takže integráciou jediného komponentu získate riešenie pre jeden PC ale aj sieťové riešenie pre viacej počítačov
 • Dostupná široká škála funkcií, ktoré môžete využiť pre on-line
 • Synchrónna aj asynchrónna komunikácia so zariadením (vhodné pri zobrazovaní na displeji a iných operáciách)
 • Pri synchrónnej komunikácii sa klientský komponent sám stará o zobrazovanie stavu prebiehajúceho predaja
 • Jednoduchý servis - aplikácia si sama zistí základné nastavenia zariadenia (zaokrúhľovanie, hladiny DPH a iné) a servisný technik konfiguruje len základné nastavenia

Výhody aplikačného servera iKelp POS Manažér Server

 • Predaj na jednom zariadení z viacerých počítačov
 • Komunikácia so serverom cez TCP/IP protokol alebo Cloud službu* (* zvlášť platená a účtovaná služba)
 • Dostupný ActiveX alebo .NET klientský komponent

Výhody modulu iKelp POS Manažér (Klient)

 • Jednoduchý spôsob ingetrácie do existujúcej aplikácie (ActiveX, .NET komponent)
 • Integrujete len jeden komponent a Vaša aplikácia okamžite podporuje komunikáciu s desiatkami zariadení rôznych výrobcov
 • Nemusíte pripravovať vlastné užívatľské rozhranie, pretože iKelp POS Manažér môžete plne ovládať z ikonky vedľa hodín

Podporované eKasa zariadenia:

 • Ninedigit
  • iKelp Portos eKasa
 • A3 soft
  • FiskalPRO VX 520
  • FiskalPRO VX 675
 • Elcom
  • Elcom EFox
  • Elcom miniEFox
  • Euro 50 T/TE Mini, MEDI, SMART
  • Euro 150/155 Flexy
 • Varos
  • FT4000B
  • FT5000B
 • Bowa
  • Pegas
  • Pegassino
 • Podpora externých displejov
  • VDF-650
  • Bixolon
  • EPSON displeje podporujúce štandard epson
 • Podpora externých  účtenkových tlačiarní
  • účtenkové tlačiarne Epson
  • účtenkové tlačiarne Samsung
  • ďalši tlačiarne podporujúce štandardné komunikačné protokoly EPSON ESC
 • Podpora platobných terminálov
  • Tatrabanka
  • CSOB, CSOB v2
  • FiskalPRO
PožiadavkyiKelp POS Manažér
Operačný systém Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 alebo vyšší operačný systém iKelp POS Manažér je kompatibilný s Windows® 7.
kompatibilný s Windows® 7, 8.1, 10, 11
Nainštalovaný softvér Microsoft .NET Framework 4.7.2
Hardvérové požiadavky Hardvérové požiadavky sú definované minimálnymi hardvérovými požiadavkami použitého operačného systému, jednotlivých komponentov a použitého zariadenia

 

Besteron VISA, MasterCard