Nastavenia výstupov zariadení v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám predstavíme jednotlivé tlačové výstupy súvisiace s predajom v aplikácii iKelp POS Mobile, ich popis ako aj prípadné využitie. Nastavenia jednotlových výstupov je možné zobraziť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Zariadenia. Následne v časti Tlačové výstupy kliknutím na tlačidlo Viac daného výstupu zobrazíte jeho nastavenia.

Tlačové výstupy

Zoznam tlačových výstupov, ktoré je možné v aplikácii definovať.

Zoznam tlačových výstupov, ktoré je možné v aplikácii definovať.

V aplikácii je možné konfigurovať tlačové výstupy pre:

 • Bonovačka - tlačový výstup pre bonovacie tlačiarne na bar alebo do kuchyne.
 • Čerpanie kreditu - výstup pre čerpanie kreditu. Potvrdenie sa v závislosti od nastavení môže tlačiť na fiskálnej tlačiarni, kde je kredit aplikovaný vo forme zľavy na doklad (tlačí sa fiskálny doklad) alebo sa potvrdenie môže tlačiť ako nefiskálny doklad napr. na bonovacej tlačiarni na bare.
 • Dodací list - ak sa doklad ukončí formou dodacieho listu, je možné pre výstup definovať, čo sa na doklade má zobraziť. (Tlačový výstup pre ukončenie dokladu formou dodacieho listu pri predaji v aplikácii.)
 • Doklad - potvrdenie o odloženom doklade, nefiskálny doklad. Ak je potrebné ukončiť doklad odložením, môže sa napr. na bonovacej tlačiarni vytlačiť potvrdenie o odloženom doklade.
 • ECR Bloček - nastavenie výstupu pre fiskálny doklad ktorý sa tlačí na fiskálnej tlačiarni.
Nižšie vám predstavíme popis jednotlivých nastavení pre výstupy.

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel v časti úpravy výstupov aplikácie

Navigačný panel v časti úpravy výstupov aplikácie

 • Späť - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí zoznam zariadení.
 • Uložiť - tlačidlo slúži na uloženie vykonaných zmien v aplikácii.
 • Vymazať - tlačidlo Vymazať sa zobrazuje pri úprave výstupu. V prípade, ak došlo k úprave výstupu, ktorý je viazaný na niektoré zariadenie ale došlo k nekorektným nastaveniam, je možné tento výstup vymazať a aplikácia si tak nastaví systémový default.
 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.
Popis nastavení výstupov používaných pri predaji.

Bonovačka

  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Cena za MJ - cena za mernú jednotku.
  • Cena za položku - tlačiť na výstupe cenu za položku.
  • Celková cena - tlačiť na výstupe celkovú cenu dokladu.
  • Tlačiť mn. 1 - tlačiť na výstupe množstvo, ak má položka v doklade len jeden kus.

Čerpanie kreditu

  • Tlačiť ako nefiskálny doklad - platba kreditom sa bude tlačiť ako nefiskálny doklad. (Pri tomto nastavení odporúčame tlačiť výstup na niektorej z bonovacích tlačiarní, nie na fiskálnej tlačiarni.)
  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má daný výstup tlačiť. (Názov (kód) zariadení nakonfigurovaných v aplikácii zistíte po kliknutí na tlačidlo Späť na navigačnej lište. Tam sa nachádza zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii s ich nadefinovaným názvom.)
  • Odberateľ - vytlačí informácie o odberateľovi na doklade.
  • Odberateľ kontakt - kontaktné informácie o odberateľovi. (Dané nastavenie nie je možné meniť.)
  • Dodávateľ - tlač informácie o dodávateľovi.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Miesto pre podpis - vytlačí na doklade miesto pre podpis.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

Dodací list

  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má daný výstup tlačiť. (Názov (kód) zariadení nakonfigurovaných v aplikácii zistíte po kliknutí na tlačidlo Späť na navigačnej lište. Tam sa nachádza zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii s ich nadefinovaným názvom.)
  • Cena za MJ - cena za mernú jednotku.
  • Cena za položku - tlačiť na výstupe cenu za položku.
  • Cena za položku s DPH - pri aplikovaní nastavenie sa na položke zobrazí aj cena s DPH. (Nakoľko výsledná cena s DPH sa počíta ako súčet cien bez DPH jednotlivých položiek, môže vychádzať iná, ako po sčítaní cien s DPH jednotlivých položiek.)
  • Celková cena - tlačiť na výstupe celkovú cenu dokladu.
  • Tlačiť mn. 1 - tlačiť na výstupe množstvo, ak má položka v doklade len jeden kus.
  • Poznámky položiek - vytlačiť na doklad poznámky k položkám.
  • Stôl / miestnosť - vytlačiť na doklade informáciu o stole / miestnosti.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Veľkosť textov položiek - nastavenie definuje veľkosť textov tlačených na výstupe pre dodací list.

Doklad

  • Tlačiť inf. o odloženom doklade - pri aplikovaní nastavenia, sa na nadefinovanej tlačiarni vytlačí potvrdenie, ak sa doklad ukončí ako odložený.
  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Typ výstupu - nastavenie výstupe pre tlač potvrdenia o odloženom doklade.
   • Základný - základný tlačový výstup. Tlačí sa na výstupe celková cena.
   • Podrobný - podrobný tlačový výstup. Tlačí sa na výstupe celková cena s rozpisom položiek.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má daný výstup tlačiť. (Názov (kód) zariadení nakonfigurovaných v aplikácii zistíte po kliknutí na tlačidlo Späť na navigačnej lište. Tam sa nachádza zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii s ich nadefinovaným názvom.)
  • Dodávateľ - tlač informácie o dodávateľovi.
  • Odberateľ - vytlačí informácie o odberateľovi na doklade.
  • Odberateľ kontakt - kontaktné informácie o odberateľovi. (Dané nastavenie nie je možné meniť.)
  • Poznámky položiek - vytlačiť na doklad poznámky k položkám.
  • Stôl / miestnosť - vytlačiť na doklade informáciu o stole / miestnosti.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Veľkosť textov položiek - nastavenie definuje veľkosť textov tlačených na výstupe pre dodací list.

ECR Bloček

  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má daný výstup tlačiť. (Názov (kód) zariadení nakonfigurovaných v aplikácii zistíte po kliknutí na tlačidlo Späť na navigačnej lište. Tam sa nachádza zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii s ich nadefinovaným názvom.)
  • Dodávateľ - tlač informácie o dodávateľovi.
  • Odberateľ - vytlačí informácie o odberateľovi na doklade.
  • Odberateľ kontakt - kontaktné informácie o odberateľovi. (Dané nastavenie nie je možné meniť.)
  • Poznámky položiek - vytlačiť na doklad poznámky k položkám.
  • Stôl / miestnosť - vytlačiť na doklade informáciu o stole / miestnosti.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Veľkosť textov položiek - nastavenie definuje veľkosť textov tlačených na výstupe pre dodací list.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard