Zoradiť podľa:
Počet položiek: 88
V tomto návode predstavíme, ako si v rámci aplikácie iKelp Jedáleň viesť evidenciu školského ovocia s prehľadom skladových zásob. V tomto návode si prejdeme postup vytvorenia karty, na ktorú si budeme školské ovocie naskladňovať, pripravíme si receptúru a na túto si naviažeme kartu školského ovocia.... Viac...
V tomto návode je popísaný postup prenesenia databáz z jedného PC na iný, ak je používaných viacero databáz. Viac...
Stiahnite a nainštalujte aktuálnu verziu aplikácie iKelp Jedáleň: Z webovej stránky Stiahnuť iKelp Jedáleň 2.6.x . Nainštalujte NativeClient podľa verzie OS Windows. Inštalačný balíček je možné prevziať tu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402 3. Nainštalujte SQL Local DB podľa... Viac...
V tomto návode sa dozviete, akým spôsobom je možné si obnoviť údaje zo zálohy v prípade, že používate aplikáciu iKelp Jedáleň Ex. Aplikácia iKelp Jedáleň Ex na svoje fungovanie používa moderné databázové technológie pri ktorých je kladený dôraz na spoľahlivosť a bezpečnosť. Z toho dôvodu je potrebné... Viac...
V tomto návode je popísaný proces inštalácie a základnej konfigurácie SQL Servera pre aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
V tomto návode nájdete informácie a postup k prenosu údajov aplikácie z iKelp Jedáleň na iKelp Jedáleň Ex. Viac...
V tomto návode sa nachádza popis krokov, pre migráciu dát z verzie aplikácie iKelp Jedáleň 2.4.xx na verziu 2.6.xx s podporou stravovacích terminálov a automatického vyhodnocovania obedov zadarmo. Viac...
V tomto návode je popísaný postup pre nastavenie zvýšenej porcie mäsa pre skupinu dospelých stravníkov. Viac...
V tomto návode je popísaný postup prenesenia databáz z jedného PC na iný, ak je používaných viacero databáz. Viac...
V tomto návode nájdete postup upravenia veľkosti tlačového výstupu v aplikácii iKelp Jedáleň, ak sa tlačí príliš veľký. Viac...
V tomto návode je postup, pomocou ktorého je možné zlúčiť na portály webovej jedálne pod jedno spoločné konto ďalších stravníkov. Viac...
Článok popisuje zmenu zaradenia skupín stravníkov. Viac...
V tomto článku je popísaný postup registrácie na portáli jedálne pomocou kódu stravníka. Viac...
Návod na odpis, výdaj tovaru po záruke zo skladu. Viac...
Návod popisuje postup na riešenie problému s poškodením dátového súboru. Viac...
V tomto návode je presný postup nastavenia pre zadefinovanie dotovaných jedál. Viac...
V tomto článku je popísaný formulár pre hromadnú úpravu parametrov pre aplikovanie dotácie za stravu. Viac...
V tomto návode je popísaný základný postup evidencie dotácií a spôsob odoberania dotácie na stravu. Viac...
Tento návod popisuje možnosti importu dochádzky z externej aplikácie, napríklad školskej ASC Agendy. Viac...
V tomto článku je popísaný postup na pridanie vekovej skupiny pre stravníka s nadefinovaním obdobia platnosti. Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Jedáleň vytvoriť výkaz pre verejné obstarávanie (CPV). Viac...
V tomto návode si popíšeme, aké jednotlivé kroky je potrebné vykonať v aplikácii iKelp Jedáleň ak je potrebné stravníkom spätne upraviť cenu za Normu(Stravnú jednotku). Vykonanie týchto úprav je potrebné len vtedy, ak sa normy stravníkom menia spätne, to znamená, že stravníci už boli na jedlá s touto... Viac...
V tomto návode je popis nastavení potrebných k možnosti evidencie dvoch jedálnych lístkov v aplikácii iKelp Jedáleň. Viac...
V tomto článku je popísané nadefinovanie nezávislej číselnej rady v prípade potreby evidencie nezávislých stravných listov Viac...
Článok popisuje riešenie vzniknutého problému na obratovej súpiske ak cena za ktorú bol tovar prijatý je iná, ako tá za ktorú bol vydaný. Viac...
ONLINE videokurz, komplexné zaškolenie užívateľa od inštalácie, cez nastavenie až po používanie aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
Článok popisuje možnosť importu výpisu z banky do aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
V tomto návode sú popísané základné nastavenia dôležité pre tlač alergénov na jedálnom lístku za názvom jedla. Viac...
V tomto návode je popísaný základný princíp evidencie stravy stravníkov v rámci mesiaca a fungovanie v stravovacích zariadeniach. Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Besteron VISA, MasterCard