Skladová karta typu - Surovina

V tomto článku vám představíme postup pro vytvoření skladové karty typu Surovina - ingredience, které se používají pro výrobu jídel a nápojů. Níže najdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladové karty. Skladové karty je možné založit v menu aplikace v části Karty, kliknutím na ikonu Nová a výběrem příslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • Název - název skladové karty. Při vytváření skladové karty typu "Surovina", zadejte název tak, aby bylo možné skladovou kartu jednoduše identifikovat. V případě, že tento název je delší než 45 znaků, automaticky se zobrazí nabídka pro zadání zkráceného názvu skladové karty. Jestli je potřebné název zkrátit, zkrácený název zadejte tam, nakolik název skladové karty se zobrazuje v nabídce pro zákazníka např. na jídelním lístku. Proto je vhodné tu mít zadaný celý název(Více informací o jídelních lístcích v aplikaci se dozvíte Vytvoření jídelního lístku, zveřejnění na Facebooku a vaší webstránce.)
   • Zkrácený název - sem je možné zadat název s různými zkratkami. Zkrácený název se v případě, že je vyplněný zobrazuje obsluze při prodeji, tiskne se na bonovací tiskárně a na dokladu pro zákazníka.
  • Kód / PLU - po vyplnění tohoto čísla bude možné kartu snadněji vyhledávat v aplikaci (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upravit.)

  • MJ - měrná jednotka zboží.

  • Cena - prodejní cena zboží. Jedná se o konečnou prodejní cenu zadávanou s DPH. (V případě plátců DPH si cenu bez DPH aplikace automaticky dopočítá.)

  • DPH - výška přiřazeného DPH dané skladové kartě. (Možnost nastavení DPH na skladové kartě se zobrazí po správném vyplnění obchodních údajů společnosti v části O provozu. Jestli je tu vyplněné i IČ DPH, zobrazí se dané nastavení.)

  • Uzamčená cena - v případě uzamčení ceny není možné cenu na položce při prodeji měnit. Rovněž není možné na položku aplikovat žádnou slevu. V případě, že je vytvořený akční ceník na kategorii, ve které se daná položka nachází, na kartu s uzamčenou cenou se rovněž sleva aplikovat nebude.

  • Zákaz prodeje - v případě daného nastavení na kartě, není možné položku prodat,  rovněž se nezobrazuje ani v seznamu při prodeji. (Nedoporučujeme přejmenovávat skladové karty. Jestli došlo k vyřazení položky z prodeje, je možné skladové kartě tento příznak nastavit a v případě potřeby vytvořit novou skladovou kartu. Jestli se následně položka opětovně vrátí do prodeje, příznak se odebere a kartu bude možné opět prodávat a bude se zobrazovat v seznamech.)

  • Barva - barva, pod jakou se bude ikona položky zobrazovat v prodeji.

Rozšířené

  • Inventury - skladovou kartu je možné zařadit do skupiny pro tzv. "Rychlou inventuru". Při výběru tohoto typu inventury, se do nové inventury automaticky přidají položky zadefinované do příslušné skupiny. Do jednotlivých skupin rychlé inventury je vhodné zadávat položky, které je potřebné často inventurovat, např. při výměně směn.  

   • Rychlá inventura - Bar - do této skupiny je možné zadávat položky, které jsou inventurované na baru. (Např. alkohol, sirupy apod.) 
   • Rychlá inventura - Kuchyně - do této skupiny je vhodné zadávat položky, které se inventurují v kuchyni. (Obvykle se jedná o položky, které je potřebné často sledovat, např. maso, zelenina případně jiné dražší suroviny.)

Kategorie

Spotřeba

  • Surovina se spotřebovává v - při vytváření skladové karty Surovina je možné nadefinovat, kde se spotřebuje. (V případě rozlévaného alkoholu bude ze suroviny odepisovat např. panák. Tento při prodeji, hned odepíše nadefinované množství ze surovinové karty. Rovněž tomu tak může být při prodeji jídel. Z dané suroviny např. z masa hovězí svíčková se při prodeji Steaku z hovězí svíčkové odepíše porce masa, např. 150g. Kartu pro odpis ze suroviny je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty.) 

   • Název - název skladové karty která odepisuje nadefinované množství ze suroviny.
   • Cena - základní prodejní cena s DPH karty, která odepisuje nadefinované množství ze suroviny.
   • Mn. - množství skladové karty které se při prodeji bude odepisovat ze suroviny.

Výroba

  • Surovina se vyrábí z karet - seznam karet, ze kterých se surovina vyrábí. (Např. z karet typu Lahev, se přeskladňuje jejich obsah na Surovinu, ze které následně nadefinované množství odepisují jednotlivé karty typu Rozlévané zboží nebo Receptura. (Kartu ze které se surovina vyrábí je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty.)

  • Nor. cena - normativní cena. Hodnota určuje, jednotkovou cenu karty vstupující do suroviny. (Např. surovina vzniká, resp. se na surovinu přeskladňuje obsah lahve 0,7L, normativní cena udává cenu za 1L.)

  • Disp. sur. - hodnota udává, jaké množství je aktuálně možné přesunout z karet vstupujících do suroviny. (Např. když do suroviny vstupuje skladová karta lahve, jedná se o množství lahví na skladě krát jejich objem.)

   • Název - název skladové karty které obsah/objem se převádí na surovinu.
   • Skl. cena - aktuální skladová cena karty, která vstupuje do suroviny.
   • Disp. sur. - hodnota udává, jaké množství je aktuálně možné přesunout z dané karty vstupující do suroviny

Přídavky - vazby

  • Pomocí přídavků - vazeb lze nadefinovat vázané položky, ze kterých si umí obsluha při obsluze zákazníka hned vybrat. Vázané karty lze definovat také nezávisle pro donášku - online nabídku pro zákazníka. Bližší informace o využití přídavků a vazeb se dozvíte v návodu Skladová karta - záložka Přídavky - vazby.

Pohyby

  • Přesné informace o naskladnění skladové karty, o tom, kdy došlo k jejímu prodeji a zda se jednalo o online prodej nebo prodej na fakturu se dozvíte v záložce Pohyby. Bližší informace o možnostech a informacích, které tato nabídka poskytuje naleznete v návodu Skladová karta - záložka Pohyby. Záložka se zobrazí až při následné úpravě skladové karty.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard