Skladová karta typu - Služba

V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Služba. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v Menu aplikácie v časti Karty, kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie:

Základné

  • Názov - názov skladovej karty. Pri vytváraní skladovej karty typu "Služba", zadajte názov tak, aby bolo možné skladovú kartu jednoducho identifikovať.

  • Kód / PLU - po vyplnení tohto čísla bude možné kartu ľahšie vyhľadávať v aplikácii. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upraviť.)

  • MJ - merná jednotka tovaru.

  • Cena - predajná cena tovaru. Jedná sa o koncovú predajnú cenu zadávanú s DPH. (V prípade platcu DPH si cenu bez DPH aplikácia automaticky dopočíta.)

  • DPH - výška priradenej DPH danej skladovej karte. (Možnosť nastavenia DPH na skladovej karte sa zobrazí po správnom vyplnení obchodných údajov spoločnosti v časti O prevádzke. Ak je tu vyplnené aj IČ DPH, zobrazí sa dané nastavenie.)

  • Nák. cena - nákupná cena, za ktorú je tovar dodávaný. Táto informácia slúži pre štatistiky a výpočet zisku. Nakoľko sa jedná o typ karty, kde sa nerobí príjem na sklad a neevidujú sa skladové zásoby, nie je vylúčené, že tovar má nejakú obstarávaciu cenu. (Chcete napr. predávať zákusky, alebo chlebíčky, tousty vlastnej výroby, ale samotnú výrobu v aplikácii neevidujete. Preto si sem môžete zapísať odhadovanú cenu výroby, ktorá sa následne bude zohladňovať pri výpočte zisku a rôznych štatistikách.)

  • Zamknutá cena - v prípade uzamknutia ceny nie je možné cenu na položke pri predaji meniť. Rovnako nie je možné na položku aplikovať žiadnu zľavu. V prípade, že je vytvorený akciový cenník na kategóriu v ktorej sa daná položka nachádza, na kartu s uzamknutou cenou sa rovnako zľava aplikovať nebude.

  • Zákaz predaja - v prípade daného nastavenia na karte, nie je možné položku predať, rovnako sa nezobrazuje ani v zozname pri predaji. (Neodporúčame premenovávať skladové karty. Ak došlo k vyradeniu položky z predaja, je možné skladovej karte tento príznak nastaviť a v prípade potreby vytvoriť novú skladovú kartu. Ak sa následne položka opätovne vráti do predaja, príznak sa odoberie a kartu bude možné opäť predávať a bude sa zobrazovať v zoznamoch.)

  • Farba - farba, pod akou sa bude ikona položky zobrazovať v predaji.

Rozšírené

  • SBL Karta - v prípade, že na danej karte je nastavený tento príznak, nachádza sa v zozname evidencie Spotrebiteľského balenia liehu.

  • Predaj zlomkového množstva - nastavenie definuje, či je možné predať aj časť z danej karty. (Pri jedlách napr. polovičnú porciu, pri panákoch miesto 0,04l napr. 0,02 a pod.)

  • Hmotnoť v g - hmotnosť položky v gramoch. (Nastavenie je zvlášť vhodné vypĺňať napr. pri jedlách, kedy sa táto informácia zobrazuje na jedálnom lístku.)

  • Objem v l - objem položky v litroch. (Nastavenie je zlášť vhodné vypĺňať pri fľašiach a rozlievanom alkohole. Tento údaj sa okrem iného zobrazuje aj na jedálnom lístku.)

  • EAN - čiarový kód danej položky. Čiarový kód odporúčame vyplniť ak sa jedná o kartu s evidenciou SBL, ktorý jednoznačne identifikuje daný tovar. Rovnako tak aj v prípade predaja pomocou čítačky čiarových kódov.

  • Čas na prípravu v min - údaj sa zobrazuje na jedálnom lístku.

  • Rýchle poznámky - na karte je možné nadefinovať aj tzv. "Rýchle poznámky", ktoré bližšie identifikujú požiadavku zákazníka pri objednávke. Jednotlivé poznámky je možné od seba oddeliť čiarkou. (Napr. pri minerálke to môže byt poznámka "Nechladená" alebo "S ľadom" a pod. Viac informácií o rýchlich poznámkach získate aj v našom inštruktážnom videu Rýchle pridanie poznámky na položke otvoreného účtu.)

  • Popis - popis na skladovej karte predstavuje bližší popis, ktorý sa zobrazuje na jedálnom lístku. (Pri miešaných drinkoch sa môže jednať napr. o zloženie a pod.)

  • Alergény - na karte je možné nadefinovať alergény. Nastavenie je vhodné vypliť pri skladových kartách jedál. Nadefinované alergény sa následne budú zobrazovať na jedálnom lístku.

  • Naše ponuky - skladovú kartu je možné založiť aj ako položku napr. Obedového menu. Toto sa môže zobrazovať napr. po osnímaní QR kódu na stole, prípadne na vašej stránke či Facebooku. (Bližšie informácie o položkách "Naše ponuky", na čo slúži, jej nastavenia a ako ju využívať sa konkrétne na položke "Obedové menu" dozviete vo videopríručke k aplikácii Vytvorenie obedového menu, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke.)

  • Inventúry - na skladovej karte je možné definovať priradenie položky do tzv. "Rýchlej inventúry". Jedná sa o položky, ktoré sa často inventujú. (Napr. pre Rýchla inventúra - bar odporúčame zaradiť skladové karty alkoholu, ktoré sa kontrolujú pri striedaní zmien, alebo na konci dňa. Je tak možné vytvoriť rýchlu inventúru konkrétnych tovarov a doslova do pár minút tak zistiť aktuálny stav na sklade. Viac informácií o rýchlej inventúre sa dozviete v článku Inventúra skladových zásob, baru alebo kuchyne.)

  • Fiskálne tlačiarne - v aplikácii je možné nadefinovať tlač bonovačiek aj na fiskálnej tlačiarni.

  • Bonovačky - ak sú v aplikácii nadefinované bonovacie tlačiarne, je možné nastaviť, na ktorej tlačiarni sa bude karta tlačiť. Skladovej karte je možné nadefinovať tlač len na jednom zariadení.

Kategórie

Obrázky

  • Obrázok skladovej karty je možné pridať kliknutím na žltú ikonu plus. Viac informácií o obrázkoch skladových kariet sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Obrázky.

Pre verejnosť

Prídavky - väzby

Pohyby

 • Pohyby - záložka sa na skladovej karte zobrazuje až v prípade, že je karta už vytvorená a upravovaná. Ak na skladovej karte už bol vykonaný pohyb, predaj, prípadne pri kartách zo skladovou evidenciou príjem zobrazí sa táto záložka. Ďalšie informácie o údajoch zobrazených na tejto záložke sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Pohyby.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard