Skladová karta typu - Text

V tomto článku Vám predstavíme postup pre vytvorenie skladovej karty typu Text. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v Menu aplikácie v časti Karty, kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného typu karty.

Na čo je daný typ karty vhodný?

 • Pridávanie do objednávky neskladových položiek. (Ako napr. k niektorým jedlám ktoré vyžadujú špecifický príbor - steakový, príbor na pizzu a pod.)  
 • V prípade tlače informácií do kuchyne pre prípravu. (Napr. ak sa príloha k niektorému jedlu pripravuje na inom pracovisku v kuchyni. Keďže je možné na tejto položke vybrať bonovaciu tlačiareň, vytlačí sa tu informácia na prípravu jedla, ale zákazník túto položku na doklade nevidí. Jedlo sa teda tlačí na jednej tlačiarni/ pracovisku, príloha na inom.)
 • Oddeľovanie chodov jedál. V aplikácii je však možné aj aktivovať nastavenie Osoby ako chody, kedy je možné následne čísla osôb použiť ako chody v objednávke.
 • Naviazanie kariet s ich odpisom zo skladu. Je možné na karte nastaviť viazané karty, alebo suroviny, pričom cez väzbu sa následne v nastavenom množstve odpíšu zo skladu.
 • Slúži pri pripojení externých systémov na objednávanie a doručovanie. Ak z externého systému príde objednávka s neidentifikovateľnou položkou, automaticky sa naviaže na takúto kartu, aby sa nestratila z objednávky zákazníka.

Špecifiká typu karty

 • Na karte nie je možné nastaviť cenu.
 • Nie je možné na karte viesť skladovú evidenciu.
 • Je možné na nej viazať položky ako suroviny, to znamená, že pri predaji sa odpíše tovar z naviazaných kariet (surovín).
 • Na karte je možné definovať zobrazenie v ponuke pre zákazníkov (online objednávanie / inteligentný stôl).
 • Možnosť nastavenia zobrazenia na fiskálnom doklade. (Ak sa položka použije v objednávke, či sa aj následne tlačí na doklade.)
 • Možnosť nastaviť, na ktorej bonovacej tlačiarni sa tlačí.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie

Základné

  • Názov - názov skladovej karty. Pri vytváraní skladovej karty typu "Služba", zadajte názov tak, aby bolo možné skladovú kartu jednoducho identifikovať.

  • Kód / PLU - po vyplnení tohto čísla bude možné kartu ľahšie vyhľadávať v aplikácii. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upraviť.)

  • MJ - merná jednotka tovaru.

  • Zákaz predaja - v prípade daného nastavenia na karte, nie je možné položku predať, rovnako sa nezobrazuje ani v zozname pri predaji. (Neodporúčame premenovávať skladové karty. Ak došlo k vyradeniu položky z predaja, je možné skladovej karte tento príznak nastaviť a v prípade potreby vytvoriť novú skladovú kartu. Ak sa následne položka opätovne vráti do predaja, príznak sa odoberie a kartu bude možné opäť predávať a bude sa zobrazovať v zoznamoch.)

  • Farba - farba, pod akou sa bude ikona položky zobrazovať v predaji.

Rozšírené

  • Predaj zlomkového množstva - nastavenie definuje, či je možné predať aj časť z danej karty. (Pri jedlách napr. polovičnú porciu, pri panákoch miesto 0,04l napr. 0,02 a pod.)

  • Množstvo v predaji - pri predaji požadovať zadanie množstva. Vhodné pri položkách, kde sa mení účtované množstvo, napr. pri šalátoch ktoré sa predávajú na váhu a pod.

  • EAN - čiarový kód danej položky. Čiarový kód odporúčame vyplniť ak sa jedná o kartu s evidenciou SBL, ktorý jednoznačne identifikuje daný tovar. Rovnako tak aj v prípade predaja pomocou čítačky čiarových kódov.

  • Rýchle poznámky - na karte je možné nadefinovať aj tzv. "Rýchle poznámky", ktoré bližšie identifikujú požiadavku zákazníka pri objednávke. Jednotlivé poznámky je možné od seba oddeliť čiarkou. (Napr. pri minerálke to môže byt poznámka "Nechladená" alebo "S ľadom" a pod. Viac informácií o rýchlich poznámkach získate aj v našom inštruktážnom videu Rýchle pridanie poznámky na položke otvoreného účtu.)

  • Popis - popis na skladovej karte predstavuje bližší popis, ktorý sa zobrazuje na jedálnom lístku. (Pri miešaných drinkoch sa môže jednať napr. o zloženie a pod.)

  • Bonovačky - ak sú v aplikácii nadefinované bonovacie tlačiarne, je možné nastaviť, na ktorej tlačiarni sa bude karta tlačiť. Skladovej karte je možné nadefinovať tlač len na jednom zariadení.

   • Tlač položky samostatne - položka sa bude tlačiť na samostatnom bonovacom lístku.
  • Do fin. dokladu - položka objednávky sa bude presúvať na finančný doklad. Ak je nastavenie aktívne, položka sa zobrazí na eKasa doklade.

  • Skryť pre zákazníkov - položka v doklade sa nebude zobrazovať zákazníkom. Ak si zákazník vytvorí objednávku cez inteligentný stôl, alebo ako online objednávku a táto položka je viazaná k niektorej položke z objednávky, zákazník ju vo svojej objednávke neuvidí, ale obsluha áno.

Kategórie

Obrázky

  • Obrázok skladovej karty je možné pridať kliknutím na žltú ikonu plus. Viac informácií o obrázkoch skladových kariet sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Obrázky.

Pre verejnosť

Prídavky - väzby

Pohyby

  • Pohyby - záložka sa na skladovej karte zobrazuje až v prípade, že je karta už vytvorená a upravovaná. Ak na skladovej karte už bol vykonaný pohyb, predaj, prípadne pri kartách zo skladovou evidenciou príjem zobrazí sa táto záložka. Ďalšie informácie o údajoch zobrazených na tejto záložke sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Pohyby.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard