Bufet s výdajovým okienkom v iKelp POS Mobile - vyvolávacie pagere

V tomto návode vám predstavíme možnosti systému iKelp POS Mobile s použitím vyvolávacích pagerov, za akých okolností je vhodné tento systém použiť, aj to, aké sú jeho výhody. Princíp evidencie a fungovania bufetového systému vychádza z koncepcie evidencie donášky, preto je potrebné niektoré nastavenia vykonať priamo v nastaveniach Donášky. Rovnako tak nové objednávky sa evidujú ako objednávky Donášky, pre správne fungovanie a zobrazovanie.

Kedy je vhodné využívať vyvolávací systém v aplikácii iKelp POS Mobile

 1. Objednávka priamo pri bare alebo objednávkovom okienku - zákazník si priamo objedná, objednávku rovno zaplatí a dostane doklad o úhrade objednávky, a lístok s poradovým číslom výdaja. Obsluha vybavuje ďalšieho zákazníka a ten, ktorý má objednávku uhradenú čaká na vybavenie jeho objednávky a priebeh sleduje na displeji, výdajnom TV alebo čaká na notifikáciu pomocou pageru. Bližšie informácie o postupe fungovania a vybavovania objednávok sa dočítate nižšie.
 2. Objednávka vytvorená pomocou QR kódu v blízkosti prevádzky - nie je potrebné čakať pri objednávkovom okienku. Zákazník si vytvorí objednávku na svojom mobile ktorú môže hneď uhradiť online a len si vyzdvihne vybavenú objednávku, alebo objednávku uhradí pri preberaní. Lístok s poradovým číslom výdaja má priamo na svojom mobile. Vybavovanie objednávky môže sledovať na svojom mobile ak má zapnuté notifikácie, na displeji alebo výdajnom TV. Viac informácií sa dozviete v návode Bufet s výdajovým okienkom v iKelp POS Mobile - online objednávky.
 3. Online objednávka cez web reštaurácie s osobným vyzdvihnutím - zákazník sleduje proces vybavovania objednávky na svojom mobile na ktorom má aj elektronický lístok s poradovým číslom výdaja. Na základe neho vie priamo na prevádzke alebo vo svojom mobile sledovať priebeh vybavovania objednávky. Viac sa dozviete v návode Bufetový systém s online objednávaním v iKelp POS Mobile.

Nastavenie 

Tlač výdajného lístka

Rýchle poznámky

Pomocou nich je možné identifikovať, ktoré zariadenie patrí ku ktorej objednávke. Pri evidovaní objednávky obsluha z rýchlich poznámok použije číslo pagera. Táto informácia sa následne tlačí aj na bonovačke, takže je možné jednoducho priradiť objednávku a príslušným zariadením notifikovať zákazníka o pripravenosti jeho objednávky.

  1. V menu aplikácie kliknite na možnosť Donáška.
  2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  3. Prejdite do sekcie Kontaktné údaje.
  4. V časti Rýchle poznámky je možné nadefinovať jednotlivé zariadenia. (Napr. Pager1, Pager2, PagerX.)
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre aplikovanie vykonaných zmien.

Použitie pri predaji

  1. Vytvorte novú objednávku cez Donášku.
  2. Pridajte položky podľa objednávky zákazníka.
  3. Zadajte požadovanú poznámku.
  4. Zatvorte objednávku.
   • Informácia o čísle zariadenia sa zobrazuje aj priamo na rozpracovanej objednávke.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard