Logo a pečiatka na faktúre

Návod popisuje možnosť pridať logo a pečiatku na vystavenú faktúru alebo dodací list z aplikácie iKelp POS Mobile.

Logo na doklade

Ak máte v aplikácii nastavené logo, ktoré sa zobrazuje na vašom webe, toto sa automaticky použije aj ako logo na vystavené faktúry alebo dodacie listy. Ak nechcete aby sa logo na dokladoch zobrazovalo, je potrebné nastavenie deaktivovať. Ak chcete nastaviť iné logo, ako je to ktoré máte zobrazené v aplikácii, je možné si ho nastaviť.

Nastavenie nájdete v časti:

 1. Kliknite na ikonu menu.
 2. Z ponuky vyberte možnosť O prevádzke.
 3. Vyberte možnosť Kontakt.
 4. Prejdite na možnosť Registračné údaje o spoločnosti a kliknite na Upraviť.
 5. Kliknite na záložku Ostatné.
  • Logo prevádzky na dokladoch - ak je nastavenie aktívne, použije sa prednastavené logo.
  • Logo na dokladoch - ak si vyberite vlastné logo pre tlač na dokladoch, použije sa toto. (Dané nastavenie slúži len na nastavenie loga na tlačových výstupoch faktúra a dodací list.)
   • Kliknite na Vybrať súbor a vyberte požadovaný obrázok vo vačom počítači.
   • Kliknutím na ikonu Nahrať ho vložíte na výstup.
   • Potvrdenie zmien vykonáte kliknutím na Uložiť.
    • Po vložení sa zobrazia možnosti pre jeho vymazanie alebo zmenu.

Pečiatka a podpis na doklade

V aplikácii je možné doplniť aj obrázok pečiatky s podpisom, ktorá sa bude tlačiť na vystavených dokladoch.

Nastavenie nájdete v časti:

 1. Kliknite na ikonu menu.
 2. Z ponuky vyberte možnosť O prevádzke.
 3. Vyberte možnosť Kontakt.
 4. Prejdite na možnosť Registračné údaje o spoločnosti a kliknite na Upraviť.
 5. Kliknite na záložku Ostatné.
 6. Deaktivujte možnosť Logo prevádzky na dokladoch. (Zobrazí sa možnosť vloženia obrázka nezávisle pre logo a pečiatku.)
  • Logo na dokladoch - nastavte požadované logo. 
  • Podpisovaý obrázok - obrázok pečiatky. (Dané nastavenie slúži len na nastavenie pečiatky na tlačových výstupoch faktúra a dodací list.)
   • Kliknite na Vybrať súbor a vyberte požadovaný obrázok vo vačom počítači.
   • Kliknutím na ikonu Nahrať ho vložíte na výstup.
    • Po vložení sa zobrazia možnosti pre jeho vymazanie alebo zmenu.
   • Potvrdenie zmien vykonáte kliknutím na Uložiť.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard