Úhrada faktúry, ktorá nebola vytvorená v aplikácii iKelp POS Mobile

Tento článok popisuje zaevidovanie úhrady v hotovosti do fiskálnej tlačiarne pomocou aplikácie iKelp POS Mobile. Tento scenár je vhodné použiť v prípade, že vystavená faktúra nebola vytvorená v aplikácii iKelp POS Mobile, ale v inom nezávislom systému a potrebujete len zaevidovať prijatú hotovosť na fiskálnom zariadení.

Popis situácie

Ak používate aplikáciu iKelp POS Mobile bez skladovej evidencie a faktúry vystavujete v inej aplikácii, je možné v aplikácii POS Mobile zaevidovať úhradu dokladu do fiskálnej tlačiarne, z ktorej sa Vám následne o tejto operácii vytlačí potvrdenie, príjmový doklad. Prijatá hotovosť sa započíta aj do pokladne v aplikácii, a máte tak presný prehľad o finančných operáciaách v daný deň.

Scenár riešenia

  1. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile
  2. V Menu aplikácie kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
  3. Kliknite na tlačidlo Úkony a z ponuky možností vyberte možnosť Úhrada faktúry.
  4. Zadajte Číslo faktúry a hodnotu prijímanú od zákazníka v poli Suma.
  5. Vyberte požadované platidlo Príjem hotovosť / Príjem terminál, ktorým bude zákazník doklad uhrádzať.
  6. Kliknutím na tlačidlo Ukončiť predaj sa vytlačí potvrdenie o zaevidovaní úhrady faktúry. 

Storno úhrady

V prípade, že došlo omylom k vykonanej úhrade a je potrebné takúto úhradu stornovať, je možné toto vykonať rovnako ako úhradu len s rozdielom, že pri zadaní sumy sa zadá záporná hodnota, resp. suma. Pozor, nie všetky eKasa zariadenia takéto vykonanie úhrady, refundáciu platby podporujú a umožňujú. Na niektorých zariadeniach je potrebné túto operáciu vykonať priamo v menu zariadenia. 
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard