Dočasná časová nedostupnosť položiek / kategórií pre online objednávanie

V tomto návode vám predstavíme postup, akým je možné nastavovať dostupnosť resp. nedostupnosť niektorých položiek alebo vybraných kategórií v rámci donášky v prípade, že nie je aktuálne možné tovar pre zákazníka pripraviť. Nedostupnosť je možné nastaviť na krátky čas, hodinu, dve alebo na celý deň, pričom položka stále zostáva v ponuke a zobrazuje sa čas, za koľko bude možné si položky znovu objednávať. Môže sa jednať o špecifickú situáciu, kedy napr. časť kuchyne pripravujúca šaláty je aktuálne vyťažená, a nie je možné si šalát určitý čas objednať. Prípadne sa minú niektoré suroviny na výrobu. (Napr. sa minú rajčiny na výrobu šalátov, ananás na prípravu ananásovej pizze. V tomto prípade sa zmení dostupnosť konkrétnej položky a pod.)

Zmena dostupnosti - úvodné nastavenia

Na to, aby bolo možné dostupnosť položiek alebo kategórií v rámci donášky zmeniť, musí mať užívateľ príslušné právo. 

 1. Kliknite v menu aplikácie na možnosť Kontakty.
 2. V záložke Užívatelia vyhľadajte užívateľa v zozname.
 3. Kliknite na možnosť Viac a prejdite do záložky Práva.
 4. V časti Donáška je potrebné aktivovať možnosť Dostupnosť v donáške.
 5. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na Uložiť.

Zmena dostupnosti na kategórii

 1. Kliknite v menu aplikácie na možnosť Donáška.
 2. Aktivujte zobrazenie Zobraziť karty.
 3. Kliknite na dostupnosť danej kategórie.
 4. Vyberte jednu z preddefinovaných možností, alebo zajte, do kedy bude daná položka nedostupná pre objednávanie.
   • Kategória sa zobrazuje v ponuke, aby zákazník nenadobudol dojem, že daná kategória už nie je vôbec v zozname. 
   • Zobrazuje sa na nej čas, kedy bude možné opäť položky z kategórie objednávať.
  • Pri nastavení Nedostupné, sa prestane položka v zozname zobrazovať.
  • Ak je položka dostupná skôr, ako vyprší čas nedostupnosti, nastavením Dostupné za - Teraz, sa opätovne aktivuje možnosť objednávania položky zo zoznamu hneď.
 5. Kliknite na OK pre potvrdenie nastavení.

Zmenu dostupnosti je možné spravovať aj kliknutím na tlačidlo Upraviť kategóriu na kategórii v zozname.

Zmena dostupnosti vybranej položky

Ako už bolo v úvode spomenuté, okrem toho, že je na čas možné vypnúť objednávanie z vybranej kategórie, je možné vypnúť objednanie aj konkrétnej položky v zozname. Či už to môže byť z dôvodu nedostupnosti niektorej suroviny na výrobu, alebo technický problém a pod. (Napr. v kategórii šaláty, môže byť šalát s grilovaným mäsom, ale gril nie je v prevádzke, prípadne chýba surovina na výrobu napr. ananás na výrobu pizza Hawai.)

 1. Kliknite v menu aplikácie na možnosť Donáška.
 2. Aktivujte zobrazenie Zobraziť karty.
 3. Kliknite na položku v zozname.
 4. Kliknite v časti Zobraziť v ponuke.
 5. Nastavte čas, do kedy bude položka nedostupná pre objednávanie.
   • Kategória sa zobrazuje v ponuke, aby zákazník nenadobudol dojem, že daná kategória už nie je vôbec v zozname. 
   • Zobrazuje sa na nej čas, kedy bude možné opäť položky z kategórie objednávať.
  • Pri nastavení Nedostupné, sa prestane položka v zozname zobrazovať.
  • Ak je položka dostupná skôr, ako vyprší čas nedostupnosti, nastavením Dostupné za - Teraz, sa opätovne aktivuje možnosť objednávania položky zo zoznamu hneď.
 6. Kliknite na OK pre potvrdenie nastavení.
V prípade nastavenia nedostupnosti konkrétnej karty / položky je potrebné opätovnú dostupnosť aktivovať priamo na karte v zozname kariet, v záložke Pre verejnosť, záložka Donáška. V prípade nastavenia nedostupnosti celej kategórie, jej opätovné zobrazenie v donáške aktivujete opätovným pridaním kategórie v donáške.

Dostupnosť z pohľadu zákazníka

Zákazník pri objednávaní v donáške vidí informáciu o nedostupnosti danej položky / kategórie a nie je možné si z nej objednať do vypršania času, alebo opätovného aktivovania dostupnosti.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard