Hodnotenie obsluhy - prehľad hodnotení

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné pracovať s hodnotením obsluhy zákazníkmi, kde si hodnotenie viete pozrieť aj ako s jednotlivými údajmi pracovať a čo znamenajú. Hodnotenie obsluhy si vie pozrieť užívateľ, ktorý má prístup do nástenky a zoznamu kontaktov v aplikácii. Údaje sa zobrazujú v Menu aplikácie, výberom možnosti Nástenka prípadne v zozname kontaktov alebo priamo na danom kontakte (užívateľovi). Hodnotenie obsluhy sa v nástenke zobrazuje len v prípade, ak bol niektorý z čašníkov ohodnotený.

Hodnotenie obsluhy z pohľadu majiteľa

Aplikácia iKelp POS Mobile ponúka nástroj, ktorý dokáže posunúť dopredu vašu reštauráciu alebo kaviareň. Jedným z týchto nástrojov je aj hodnotenie obsluhy, ktoré si viete v aplikácii pozrieť a skontrolovať. Na nástenke sa zobrazujú hodnotenia za aktuálny deň. Hodnotenia sa zobrazujú aj v prehľadnom grafe s farebným rozlíšením ako aj jednotlivé hodnotenia za daný deň.

Popis jednotlivých údajov zobrazených na nástenke.

Hodnotenie obsluhy na nástenke aplikácie

Hodnotenie obsluhy na nástenke aplikácie

 

  • Hviezdička - hodnotenie, ktoré dostal užívateľ od zákazníka. (1 hviezdička je najnižšie hodnotenie, 5 je najvyššie.)
  • Meno užívateľa - meno hodnoteného užívateľa (čašníka) ktorý vytvoril objednávku na daného zákazníka. Pri vytvorení objednávky v systéme sa zapíše, ktorý prihlásený čašník objednávku vytvoril a následné hodnotenie je viazané na tohto užívateľa. (V príklade na obrázku je čašník Ferko Čašník.)
  • Čas hodnotenia - čas kedy bol užívateľ ohodnotený zákazníkom.
  • Meno zákazníka - ak obsluhu ohodnotí prihlásený zákazník, zobrazí sa pri hodnotení aj jeho meno.
  • Bez popisu - zákazník môže pri hodnotení obsluhy zadať aj slovný popis. Ak tento zadaný nie je, zobrazí sa informácia, že hodnotenie je Bez popisu, prípadne sa zobrazí popis priradený k danému hodnoteniu. (Môže napísať svoju spokojnosť, prípadne vyjadriť svoj názor na obsluhu, alebo je zlepšenie.)
  • Viac - kliknutím sa zobrazia ďalšie hodnotenia. Zobrazí sa aj filter, kde je možné zobraziť hodnotenia za nadefinované obdobie, prípadne len hodnotenia ku ktorým bol vyplnený aj slovný popis.

Graf hodnotenia obsluhy

Graf hodnotenia obsluhy

  • Graf hodnotenia - hodnotenia užívateľov sa zobrazujú aj v prehľadnom grafe, kde sa sčítajú jednotlivé hodnotenia.

Hodnotenie obsluhy v zozname užívateľov

Hodnotenie obsluhy je možné okrem nástenky zobraziť aj priamo v zozname užívateľov, kde sa zobrazuje priemer z jednotlivých hodnotení za celé obdobie. Po kliknutí na Viac po vyhľadaní daného užívateľa je možné skontrolovať jeho hodnotenia v záložke Hodnotenia.


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard