Nastavenie znakovej sady na tlačiarňach EPSON

V prípade, že používate na prevádzke bonovaciu tlačiareň, či už na tlač bonovacích lístkov pre kuchára do kuchyne alebo za barom, prípadne dodacích listov a pod, môže sa stať, že sa na dokladoch netlačí správne diakritika. Je to však dané tým, že na POS tlačiarni je nastavená taká kódová stránka (zoznam znakov) ktorá jednoducho znaky s diakritikou nepozná. Preto je nutné túto kódovú stránku na zariadení zmeniť na takú, ktorá v sebe obsahuje zoznam aj týchto znakov s diakritikou.

Stiahnutie aplikácie pre zmenu znakovej sady na tlačiarni

Túto zmenu je nutné vykonať pomocou aplikácie priamo k tlačiarni. V prípade zariadení EPSON, je možné si túto aplikáciu stiahnuť priamo zo stránky výrobcu.

 1. Po kliknutí na odkaz Zoznam termo tlačiarní sa zobrazí zoznam POS zariadení priamo na stránke EPSON. 
 2. Kliknite na model konkrétnej tlačiarne a následne kliknite na tlačidlo pod zobrazenou tlačiarňou vpravo. 
 3. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ovládačov a príručiek, ktoré je možné si k danej tlačiarni stiahnuť.
 4. Aplikáciu na možnosť zmeny znakovej sady nájdete v časti Setting Utility for Products.
 5. Aplikácia býva označená ako "Názov tlačiarne Utility Ver. x.x." (Napr. TM-T88V Utility Ver.1.70)
 6. Kliknutím na tlačidlo Download page sa zobrazí popis aplikácie. Pre jej stiahnutie je potrebné nižšie potvrdením Accept odsúhlasiť licenčné podmienky.
 7. Kliknite na tlačidlo Download, čím sa spustí proces sťahovania.  

Inštalácia aplikácie

 1. Po kliknutí na stiahnutý inštalačný balíče, sa spustí proces inštalácie.
 2. Pre pokračovanie inštalácie kliknite na tlačidlo Next >.
 3. V druhom kroku je potrebné odsúhlasenie licenčných podmienok, označením možnosti I accept the terms of the license agreement.
 4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Next >, v ďalšom kroku opäť kliknite na tlačidlo Next >.
 5. Inštaláciu aplikácie spustíte kliknutím na tlačidlo Install.
 6. Ak bola aplikácia nainštalovaná, zobrazí sa hlásenie InstallShield Wizard Complete. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Finish.

Spustenie aplikácie a zmena nastavenia

 1. Odkaz na spustenie aplikácie nájdete v ponuke Štart, v priečinku s názvom "Epson model tlačiarne".
 2. Aplikáciu spustíte kliknutím na ikonu "Epson názov tlačiarne Utility".
 3. Po spustení aplikácia kontrolujte, či je zariadenie pripojené. Ak sa aplikácii zo zariadením podarí komunikovať, toto sa zobrazí v zozname.
 4. Kliknutím na tlačidlo Select Language nastavte jazyk aplikácie napr. na Čeština.
 5. Kliknite na tlačidlo OK, pre potvrdenie konfigurácie vybraného zariadenia, aplikácia skontroluje dostupnosť zariadenia.
 6. Zobrazí sa zoznam aktuálnych nastavení vyčítaných z tlačiarne. 
 7. V ľavej časti kliknite na tlačidlo Písmo.
 8. V rozbaľovacom zozname v časti Znaková stránka vyberte požadovanú kódovú stránku. Tlač s diakritikou umožňujú tieto znakové sady, nastavte jednu z nich:
  • WPC1250
  • Latin2
 9. Kliknutím na tlačidlo Nastaviť vykonáte požadované úpravy v nastaveniach na tlačiarni.

Nastavenie zariadenia a znakovej sady v aplikácii iKelp POS Manažér

Ak už na zariadení nastavená znaková sada, ktorá umožňuje tlač diakritiky, je potrebné mať aj v aplikácii iKelp POS Manažér nastavenú znakovú sadu, ktorá rovnako tlač diakritiky umožňuje. Otvorte si nastavenia aplikácie iKelp POS Manažér, kde je potrebné správne nastaviť zariadenie.

 1. Otvorte si konfiguráciu daného zariadenia.
 2. V časti 1. Zobrazené nastavenia aktivujte Rozšírené nastavenia - Áno.
 3. Nastavte Typ tlačiarne výberom tlačiarne zo zoznamu zariadení.
 4. Nastavte Kominukačný protokol.
 5. Konverzia textov, v tejto časti je potrebné nastaviť rovnakú znakovú sadu aká bola nastavená na POS tlačiarni.
  • Windows1250
  • Latin2
 6. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard