Tlač bonov na viacerých zariadeniach súčasne

V tomto návode vám predstavíme možnosť nastavenia aplikácie tak, aby sa v jednom čase tlačil bonovací lístok na viacerých zariadeniach súčasne. (Situácia, kedy je takáto tlač vyžadovaná môže byť napr. v prípade, ak podávate viacero druhov jedál a obsluha pripravuje príbor na základe objednávky zákazníka. Zákazník si objedná pizzu. Bonovací lístok sa vytlačí v kuchyni na prípravu a zároveň na bare, tak obsluha vie, že je potrebné pripraviť prestieranie na pizzu atď.) 

Tento postup vychádza z predpokladu, že jednotlivé zariadenia už sú v aplikácii nadefinované a je potrebné len nastaviť samotnú tlač.

  1. Spustite aplikáciu iKelp POS Manažér.
  2. Kliknite na možnosť Nástroje.
  3. Prejdite na možnosť Zariadenie.
  4. Kliknite na Rozšírené nastavenia - Áno.
    • V časti Kód externej tlačiarne zadajte názov (kód) zariadenia na ktorom chcete tlačiť duplikát bonu.
      • Počet kópií, ktoré sa na externom zariadení majú vytlačiť. (Počet kópií = 0, vytlačí sa len originál.)
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie vykonaných zmien.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard