Zmena fiskálnej tlačiarne na iný typ zariadenia v režime eKasa

Aby bolo možné v aplikácii iKelp POS Mobile konfigurovať zariadenia v režime eKasa, je nutné mať verziu 1.36.5100 a vyššiu. V prípade, že používate aplikáciu iKelp POS Mobile, je potrebné mať nainštalovanú verziu aplikácie iKelp POS Manažér verzie 5.5.6 a vyššiu.

 • Najnovšiu verziu aplikácie iKelp Predajca je možné stiahnuť TU.
 • Pre stiahnutie aktuálnej verzie aplikácie iKelp POS Manažér Server kliknite TU.

Po aktualizácii príslušnej aplikácii a otvorení konfigurácie zariadení postupujte podľa krokov:

 1. Prejdite do záložky Zariadenia.
 2. Po aktualizácii aplikácie sa zmení pôvodný typ zariadenia  na zariadenie v režime eKasa. 
 3. Ak sa bude používať iné zariadenie, pôvodné zariadenie deaktivujte.
  • Zrušte zafajknutie Aktívne.
 4. Kliknite na šípku napravo od tlačidla Zariadenia, zobrazí sa ponuka pre pridanie zariadenia.
  1. Rovnaká ponuka sa zobrazí aj po kliknutí pravým tlačidlom myši v časti pre záložky.
 5. Vyberte možnosť Pridať zariadenie.
 6. Kliknite na záložku pridaného zariadenia a aktivujte ho - zafajknutie možnosti Aktívne.
 7. Vyberte príslušný Typ zariadenia.
 8. Nadefinujte Názov (kód) zariadenia.
 9. Následne postupujte podľa postupu konfigurácie jednotlivých typov zariadení.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard