Nastavenie akcií pre miestnosti a stoly

Pre jednotlivé miestnosti a stoly je možné nastaviť rôžne možnosti, ktoré akcie sa majú zobraziť hosťom. Ak využívate QR kódy a napríklad neposkytujete platbu platobnou kartou, nastavíte, aby nemali možnosť vyvolať čašníkom notifikáciu Zaplatíme kartou.

V bočnom menu zvoľte menu Miestnosti a stoly a vyberte miestnosť, alebo stól, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia. V prípade rovnakých nastavení na všetkých stoloch v miestnosti, stačí vytvoriť nastavenia pre miestnosť a zvoliť možnosť prednastavenia na stoly v miestnosti. Tieto nastavenia sa nachádzaju v záložke Rozšírené.

Nastavenie akcií na miestnosti.Nastavenie povolených akcií na miestnosti / stole.

Po zamedzení zákazníckeho prístupu nebude možné vytvárať od stola žiadne akcie a ani prezerať aktuálny stav účtu. Pri zvolení možnosti Prednastaviť na stoly v miestnosti sa rovnaké nastavenia uložia aj pre jednotlivé stoly v miesnoti.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard