Hromadná tlač QR kódov na stoly v reštaurácii a kaviarni

Nasledovné inštruktážne video popisuje vytlačenie QR kódov na stoly pre celú prevádzku, ale i jednotlivé miestnosti. Tlač QR kódov všetkých alebo konkrétnych stolov je možné vykonať kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti a stoly.

Tlač QR kódu na stole pre privolenie obsluhy

Ak v aplikácii chcete využívať funkciu Inteligentných stolov, je potrebné mať na stole QR kódy, ktoré umožňujú zákazníkom túto funkcionalitu využívať. Viac informácií o tejto možnosti a jej využitia sa dočítate v článku Inteligetný stôl pre reštaurácie, alebo v sekcii Inteligentný stôl na našej stránke.

 • Tlač QR kódu pre konkrétny stôl - vhodné vtedy, ak sa niektorý QR kód znehodnotí, prípadne stratí a pod. a nie je potrebné, aby boli opätovne tlačené všetky QR kódy.
  • Otvorte si stôl na úpravu kliknutím na názov, alebo na ikonu Viac.
  • Kliknite na tlačidlo Vytlačiť QR na navigačnom panely aplikácie, zobrazí sa ponuka pre výber formátu. Následne sa zobrazí náhľad pre tlač.
 • Tlač QR kódov všetkých stolov miestnosti - vhodné, ak chcete používať QR kódy v konkrétnej miestnosti a chcete vytlačiť všetky naraz.
  • Otvorte si miestnosť pre ktorú sa majú tlačiť kódy na úpravu kliknutím na názov, alebo na ikonu Viac.
  • Kliknite na tlačidlo Vytlačiť QR na navigačnom panely aplikácie, zobrazí sa ponuka pre výber formátu. Následne sa zobrazí náhľad pre tlač.
 • Hromadná tlač QR Kódov - vytlačenie QR kódov pre všetky stoly vo všetkých miestnostiach.
  • V zobrazení zoznamu Miestnosti a stoly kliknite na ikonu Vytlačiť QR na navigačnom panely aplikácie. Zobrazí sa ponuka pre výber tlačového formátu a následne náhľad jednotlivých kódov rozdelených podľa miestnosti.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard