Vytváranie stolov a tlač QR kódov

Nasledovné inštruktážne video popisuje vytváranie stolov v iKelp POS Mobile: vytváranie a pridávanie stolov, zadanie názvu, stiahnutie a tlač QR kódov. Obdobným spôsobom je možné stôl upraviť. Zobrazenie miestnostností a stolov v aplikácii, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti a stoly.

Vytváranie a pridávanie stolov

 1. Nový stôl vytvoríte kliknutím na ikonu + pri názve danej miestnostnosti v ktorej si prajete vytvoriť nový stôl.
  • Pre úpravu existujúceho stola, kliknite na názov, alebo na ikonu Viac pre zobrazenie nastavení daného stola.
 2. Zobrazí sa formulár s nastaveniami stola. Vyplňte Názov stola, prípadne kliknutím v poli Farba, je možné nadefinovať farbu daného stola ktorá sa bude zobrazovať pri predaji.

 3. V nastavení je možné konfigurovať aj Povolené tlačiarne pre daný stôl. Nastavenia sa pri vytváraní stola prenášajú z nastavenia v miestnosti, preto odporúčame nastavenia nemeniť. (Nastavenie je vhodné upravovať len za špecifických okolností. Nastavením je možné definovať, na ktorej tlačiarni či už fiskálnej alebo bonovacej sa budú doklady tlačiť.)

 4. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť, následne sa zobrazí obrazovka zo zoznamom vytvorených miestností a stolov v aplikácii.
  • Kliknutím na tlačidlo Späť je možné vytvorenie novej miestnosti prerušiť, vykonané zmeny sa neuložia.

Rozšírené nastavenia stola

Záložka Rozšírené

  • Povoliť zákaznícky prístup - povoliť prístup zákazníkom na detail stola. Po zamedzení zákazníci nebudú môcť zobraziť detail stola a objednávok na stole, ako aj funkcie od stola.
  • Akcie platenia bez dokladu - zobraziť akcie platenia na stole, aj keď sa na stole nenachádza žiadny doklad. (Ak nastavenie nie je aktívne a na stole sa nenachádza žiadny doklad, akcia pre možnosť zaplatenia od stola sa zákazníkovi zobrazovať nebude. Akcia pre zaplatenie dokladu sa zobrazí, až keď je na stole vytvorený doklad.)

  • Povolené akcie - ktoré je možné vykonať z detailu stola. Jednotlivé nastavenia definujú, či sa bude daná možnosť zobrazovať v detaile stola.
   • Všetky - pri aplikovanom nastavení Všetky sa zobrazujú na stole všetky možnosti, ktoré ponúka inteligentný stôl.
   • Zavolať obsluhu - vyvolanie notifikácie pre zavolanie obsluhy zo stola. Nastavenie je možné nastaviť, len ak nie je aktívna možnosť Všetky.
   • Hodnotenie zákazníkom - definuje, či zákazník v detaile stola môže hodnotiť jedlá a obsluhu.
   • Zaplatíme kreditom - zákazník si vie pri možnosti platiť v detaile stola vybrať platidlo. Táto možnosť sa zobrazuje po príhlásení, v prípade, že zákazník má dobitý kredit.
   • Zákazník pri stole - možnosť vzájomnej notifikácie čašníkov, v detaile stola je možné notifikovať čašníka na zákazníka pri stole.
   • Zaplatíme hotovosťou - zákazník si vie pri možnosti platiť v detaile stola vybrať platidlo. 
   • Zaplatíme kartou - zákazník si vie pri možnosti platiť v detaile stola vybrať platidlo. 
   • Objednať teraz - možnosť potvrdenia vytvorenej objednávky z detailu stola vytvorenej zákazníkom.
  • Užívateľ - ikona predstavuje akcie, pri ktorých musí byť daný užívateľ prihlásený aby danú akciu vedel vyvolať v detaile stola.

Tlač QR kódu na stole pre privolenie obsluhy

Ak v aplikácii chcete využívať funkciu Inteligentných stolov, je potrebné mať na stole QR kódy, ktoré umožňujú zákazníkom túto funkcionalitu využívať. Viac informácií o tejto možnosti a jej využitia sa dočítate v článku Inteligetný stôl pre reštaurácie, alebo v sekcii Inteligentný stôl na našej stránke.

 1. Tlač QR kódu pre konkrétny stôl - vhodné vtedy, ak sa niektorý QR kód znehodnotí, prípadne stratí a pod. a nie je potrebné, aby boli opätovne tlačené všetky QR kódy.
  • Otvorte si stôl na úpravu kliknutím na názov, alebo na ikonu Viac.
  • Kliknite na tlačidlo Vytlačiť QR na navigačnom panely aplikácie, zobrazí sa ponuka pre výber formátu. Následne sa zobrazí náhľad pre tlač.
 1. Tlač QR kódov všetkých stolov miestnosti - vhodné, ak chcete používať QR kódy v konkrétnej miestnosti a chcete vytlačiť všetky naraz.
  • Otvorte si miestnosť pre ktorú sa majú tlačiť kódy na úpravu kliknutím na názov, alebo na ikonu Viac.
  • Kliknite na tlačidlo Vytlačiť QR na navigačnom panely aplikácie, zobrazí sa ponuka pre výber formátu. Následne sa zobrazí náhľad pre tlač.

Stiahnutie QR kódu stola ako obrázok

Okrem toho, že QR kódy je možné vytlačiť, je možné si ich stiahnuť aj ako obrázok. (Vhodné vtedy, ak chcete mať rovno QR kód stola priamo na ponukovom, nápojovom prípadne jedálnom lístku.)

 • Otvorte si stôl na úpravu kliknutím na názov, alebo na ikonu Viac.
 • Kliknite na ikonu QR kódu v časti QR kód a zobrazí sa ponuka pre uloženie.
 • Vyberte požadované umiestnenie stiahnutého obrázka a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Súvisiace návody:
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard