Ako fungujú uzávierky čašníkov

Pozrite si krátke inštruktážne video, ako fungujú uzávierky čašníkov, nazývané aj uzávierka zmeny:

Tento článok vám bližšie popíše postup, akým je možné evidovať uzávierky čašníkov v aplikácii iKelp POS Mobile, na čo tieto uzávierky slúžia a ako ich správne vykonávať.

Pre koho sú uzávierky čašníkov v aplikácii určené?

  • Pre prevádzky, kde nie je spoločná kasa, ale každý čašník má svoju "buxu" a tržby odovzdávajú nezávisle. (Obvykle väščie prevádzky kde je na zmene niekoľko čašníkov.)

  • Pre prevádzky, kde sa končia zmeny v rôznych časoch, alebo dochádza k predajom cez polnoc. Je tak jasné, ktorý čašník má odovzdať akú tržbu a nie je to nijako závislé od vykonanej uzávierky na fiskálnom zariadení. (Samozrejme za predpokladu, že si každý eviduje svoje financie samostatne.)

Ako môžem danú možnosť v aplikácii využívať?

Ak ste sa rozhodli túto možnosť využívať a režim fungovania prevádzky spĺňa vyššie uvedené body je možné ju aktivovať. Je potrebné si však uvedomiť, že funcionalita mení režim používania aplikácie a spôsob vykonávania uzávierok v aplikácii.

  • Nakoľko je primárne určená pre väčšie prevádzky kde je na zmene niekoľko čašníkov a financie sú sledované na každého nezávisle, nie je táto možnosť v aplikácii aktívna hneď po zriadení. Ak si prajete danú možnosť v aplikácii aktivovať, pošlite email so žiadosťou na aktiváciu na email podpora(at)ikelp.sk. (Nezabudnite uviesť obchodné meno spoločnosti pre ktorú je aplikácia registrovaná. Pozor, nie názov prevádzky.)

Evidencia financií čašníkov počas zmeny

  • Začiatok dňa, ranný vklad - v aplikácii je možné robiť vklady na užívateľov. Túto možnosť však odporúčame využívať len výnimočne, ak dávate z nejakého dôvodu financie čašníkom navyše oproti bežnej hotovosti s ktorou čašníci začínajú. V praxi sa nám osvedčil postup, že čašník dostane na začiatku zmeny nejakú hotovosť napr. 100Eur. Nakoľko sa jedná o sumu, s ktorou bude začínať každý deň, nie je potrebné robiť vklad, ale na konci zmeny odovzdá tržbu, ktorú podľa aplikácie spravil, čím by mu malo zostať v "buxe" tých 100Eur ktoré dostal ráno. A takto sa pokračuje každý deň. Máte tak prehľad o obrate daného čašníka v aplikácii mimo toho s čím začínal. (Nie je tak potrebné robiť každé ráno vklad, aj keď samozrejme je možné ho vykonať ak je treba financie striktne sledovať, ale  je to práca navyše.)

  • Odovzdanie financií počas zmeny - v aplikácii je okrem vkladu aj možnosť pre výber. Túto operáciu je možné vykonať kedykoľvek v priebehu dňa, ak má čašník pri sebe väčší obnos peňazí, alebo stravných lístkov, spraví sa výber. Peniaze odovzdá a pokračuje v práci. Na konci dňa už len spraví uzávierku a odovzdá zostávajúcu tržbu.

  • Koniec zmeny - keď čašník končí zmenu, jednoducho sa v aplikácii vykoná uzávierka daného čašníka, ako užívateľa, odovzdá tržbu a tým sa to pre neho končí.

Uzávierka čašníka vs. finančná(fiskálna) uzávierka 

  • Jednotlivé operácie pre vklady, výbery a uzávierky sa robia na čašníkov, užívateľov v aplikácii a nijakým spôsobom nesúvisia s fiskálnou pokladňou.

  • Operácie súvisiace priamo s fiskálnou tlačiarňou - vklady, výbery a uzávierky je potrebné vykonávať v nezávislej časti aplikácie. Rovnako je to aj opačne, ak sa spraví uzávierka na fiskálnej tlačiarni, napr. z dôvodu že je po polnoci, táto uzávierka nijakým spôsobom neovplyvňuje financie čašníkov.

  • Uzávierky na čašníkov, užívateľov je teda možné v aplikácii vykonať aj niekoľko krát denne.

Ďalšie informácie o uzávierkach, ako a kde ich vykonať ako aj popis jednotlivých možostí nájdete v návode Uzávierky užívateľov v iKelp POS Mobile.
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard