Prihlásenie pomocou čítačky v iKelp POS Mobile

Po prvom prihlásení do aplikácie iKelp POS mobile je možné dané zariadenie autorizovať. Autorizovaním užívateľ, ktorý má na tento úkon oprávnenie potvrdí, že dané zariadenie je bezpečné a je možné sa na ňom prihlasovať pomocou PIN, resp. na prihlásenie použiť elektronické zariadenie ako napr. kľúčenku, náramok alebo kartu.

Aby prihlasovanie do aplikácie fungovalo korektne je potrebné použiť čítačku, ktorá emuluje klávesnicu. To znamená, že čítačka prepíše kód priloženej karty / čipu do textovej podoby. Ak takúto čítačku máte, je možné okamžite začať využívať túto možnosť prihlasovania. Hlavnou výhodou tejto metódy je spoľahlivosť a rýchlosť v prehlasovaní obsluhy hlavne vo väčších prevádzkach, kde na jednom zariadení (PC) pracuje v jednom čase viacero užívateľov / čašníkov. Keďže čítačka funguje na princípe emulácie klávesnice, nie sú potrebné žiadne špeciálne nastavenia zariadenia.

V závislosti od použitého zariadenia / čítačky sa môže stať, že bude fungovať spoľahlivo na PC s OS Windows, čo však nemusí vždy platiť aj pri Android zariadeniach. Tu môže čítačka vyžadovať inštaláciu ovládačov, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie. Vzhľadom k tomu, že čítačka je elektronické zariadenie, ktoré je napájané z USB portu zariadenia ku ktorému je pripojené (PC / Tablet), v prípade nedostatočného napájacieho napätia nemusí fungovať spoľahlivo. (Toto môže byť tiež práve problém pri android zariadeniach bežiacich na batérii.)

Nastavenia v iKelp POS Mobile

 1. Kliknite v menu aplikácie na Kontakty.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. Prejdite do záložky Prihlásenie.
  • Auto prihlásenie dĺžka - počet znakov, ktoré systém overuje a následne potvrdí prihlásenie. (Ak je kód užívateľskej karty 10 znakov, systéme automaticky po overení 10 znakov užívateľa prihlási bez nutnosti kliknúť na tlačidlo Prihlásiť, alebo zadať ENTER na klávesnici.)
  • Auto prihlásenie znak - automatické prihlásenie po zaznamenaní daného znaku. (Niektoré čítačky umožňujú nastaviť ukončovací znak. Môže to byť napr. #. Ak sa tento znak nastaví a čítačka takýto znak pošle, po overení kódu opäť systém daného užívateľa automaticky prihlási.)
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pravidlá prihlásenia je možné nastaviť jednotlivo, alebo je možné ich vzájomne skombinovať.

Nastavenie prihlasovania na užívateľovi / kontakte

 1. Kliknite v menu aplikácie na Kontakty.
 2. Kliknite na ikonu Viac pre editáciu kontaktu.
 3. V záložke Základné kliknite do poľa PIN a priložte identifikátor k čítačke.
 4. Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

Prihlasovanie

 • Prihlásenie je možné na uzamknutej obrazovke priložením identifikátora (karty, kľúčenky, čipu, náramku k čítačke).
 • Prihlásenie pomocou klávesnice pričom nie je potrebné klikať do poľa na prihlásenie, stačí začať písať kód identifikátora priamo na klávesnici a potvrdiť prihlásenie kliknutím na ENTER.




Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard