Jedálny lístok a donáška na vlastnom webe

Aplikácia iKelp POS Mobile umožňuje pridať objednávkový systém donášky priamo na váš webe. Je tak možné si nastaviť vlastný dizajn a použiť aplikáciu priamo na vašom vlastnom webe, pričom celý systém objednávok stále spravuje samotná aplikácia. Cieľom tohto nastavenia je vzbudiť pri objednávaní pocit, že zákazník sa stále nachádza na vašej stránke a neodchádza z webu reštaurácie.

Spolu s nastavením odporúčame nastaviť farebný dizajn donášky zhodný s vaším webom, aby po vizuálnej stránke čo najviac k sebe sedeli. Okrem farebných prvkov odporúčame nastaviť logo, ikonu pre web, obrázok pozadia a pod.

Táto zmena sa prejaví hlavne na zariadeniach, ktoré majú väčší monitor, teda ak váš web navštívi niekto z tabletu alebo PC. Pri objednávaní, alebo prezerení stránky cez mobil sa ponuka zobrazí v novom tabe na celú obrazovku. Problém nie je ani to, ak máte len jeden web, ale viacero prevádzok v rôznych mestách. Vtedy si na web pridáte viacero odkazov pre rôzne prevádzky a zákazník si tak vyberie tú, ktorá je k nemu bližšie.

Nastavenie prvku na webe

Jedálny lístok

V aplikácii si viete nadefinovať ponuku menu alebo donášky na základe aktuálne ponúkaných jedál. Ak máte vlastný web, nie je potrebné si na ňom zvlášť nastavovať ponuku jedál v jedálnom lístku, alebo riešiť ponuku pre online objednávanie. Všetko toto si nastavíte v aplikácii a automaticky sa to zobrazí aj u vás na webe.

Jedálny lístok na webe - nastavenie

 1. Kliknite v ľavom hornom rohu na ikonu menu.
 2. Prejdite do položky Jedálny lístok.
 3. Klknite na ikonu Zdieľať.
 4. Vložte kód na vašu stránku na miesto, kde chcete, aby sa zobrazovala kategória Jedálny lístok.

Jedálny lístok na webe - zobrazenie

 1. Vzor, ako môže vyzerať jedálny lístok na webe si viete pozrieť aj na stránke rychlydrak.sk.
 2. Kliknite na možnosť Jedálny lístok

Online objednávanie

Ako pre jedálny lístok aj pre online objednávanie stačí, ak budete mať na webe odkaz na aplikáciu iKelp POS Mobile.

Online objednávanie na webe - nastavenie

 1. Kliknite v ľavom hornom rohu na ikonu menu.
 2. Prejdite do položky Donáška.
 3. Klknite na ikonu Zdieľať.
 4. Zo záložky Na vlastnom webe skopírujte kód.
 5. Vložte kód na vašu stránku na miesto, kde chcete, aby sa zobrazoval link pre objednávanie.

Online objednávanie na webe - zobrazenie

 1. Vzor, ako môže vyzerať online objednávanie na webe si viete pozrieť aj na stránke rychlydrak.sk.
 2. Kliknite na možnosť Objednať online

Súvisiace návody

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard