Nastavenie zoznamu Naše špeciality

Nasledovné inštruktážne video popisuje vytváranie zoznamu Naše špeciality v iKelp POS Mobile. Zoznam slúži pre zobrazenie rýchlej aktuálnej ponuky zákazníkovi pri odsnímaní QR kódu na stole v reštaurácii či kaviarni. Táto funkcia patrí k možnostiam zvýšenia tržieb (tzv. aktívny cross-selling), kde zákazníkovi ponúkame ďalší tovar ponukou obrázkov, keďže vieme, že očí predávajú. Pri reštaurácii odporúčame mať v zozname špeciality vašej kuchyne, pre ktoré je zákazník si ochotný aj priplatiť či cestovať za nimi. Pre kaviareň odporúčame premenovať zoznam na Naše zákusky a ponúkať aktuálne dostupné zákusky / koláče. Túto možnosť zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Naše špeciality.

Po odsnímaní QR kódu stola sa zákazníkom zobrazia možnosti Inteligentného stola ako Zavolať čašníka, Ponuka dňa či Jedálny lístok. Zoznam Naše špeciality obsahuje karty, ktorým bolo nastavené, aby sa v tomto zozname zobrazovali. Ponuku dňa je možné rýchlo a prehľadne aktualizovať. Vie to spraviť obsluha za pár sekúnd. Ak sa už niektorý tovar minul, jednoducho sa v ponuke zmení dostupnosť a karta sa v ponuke zákazníka zobrazovať nebude. (Pozor, Ponuku dňa by mali skutočne tvoriť len karty, ktorými chcete zákazníka zaujať a nemala by položiek obsahovať priveľa. Pre kompletnú ponuku využite Jedálny lístok.)

Zaradenie tovarov do Naše špeciality

Ak sa má karta v zozname Naše špeciality zobrazovať, je potrebné jej to nastaviť.

 1. Otvorte skladovú kartu na úpravu kliknutím na názov, alebo ikonu Viac.
 2. V záložke Pre verejnosť:
  1. Nastavte Dostupnosť skladovej karty na Áno. (Ak nie je karta dostupná pre verejnosť, po zobrazení ponuky zákazníkom sa karta zobrazovať nebude.)
  2. Zafajknutím možnosti Naše špeciality pridáte kartu do zoznamu.

Naše špeciality

Naše špeciality viete vytvárať a editovať po kliknutí na ikonu Menu a výberom možnosti Naše špeciality. Názov, je možné kliknutím na príslušnú ikonu upraviť , prípadne nastaviť radenie položiek v zozname.(Názov je vhodné nastaviť tak, aby bola ponuka výstižná pre vašu prevádzku napr. Ponuka dňa, Denná ponuka zákuskov, Špeciality kuchyne a pod.)

Zobrazenie Ponuky dňa v aplikácii

Zobrazenie Ponuky dňa v aplikácii

 

Filter
  • Len v ponuke - zobrazia sa v zozname len karty, ktoré majú aktuálne nastavenú dostupnosť Áno. 
Nastavenie radenia
  • A -> Z - nastavenie radenia podľa názvu.
  • 1 -> n - nastavenie radenia podľa kódu karty.
V zozname pre zákazníka sa zobrazujú len karty, ktoré majú nastavenú dostupnosť "Áno". Ak využívate v aplikácii skladovú evidenciu, táto nemá žiadny vplyv na Naše špeciality, nakoľko sa v praxi často stáva, že skladová evidencia sa robí dodatočne. Tým pádom by sa niektoré karty, ktoré majú nulové množstvo na sklade (čo ale nemusí byť v skutočnosti pravda, len ešte nebola spravená príjemka) nezobrazovali v ponuke. Ponuku je jednoduché veľmi rýchlo spravovať nastavovaním dostupnosti Áno / Nie na jednotlivých položkách v zozname.
Pri tvorbe Ponuky dňa je nezabudnite na:
  1. Pridanie obrázka na skladovú kartu, aby bol pútavý pre vášho hosťa. Tento môžete pridať zo súboru, alebo kliknutím na ikonu Fotoaparát môžete rovno položku odfotiť.
  2. Na skladovej karte môžete v záložke Rozšírené vyplniť aj Čas na prípravu v min, ktorý sa následne zobrazí pri otvorení ponuky zákazníkovi, ktorý tak okamžite vie odhadnúť, koľko bude čakať. Rovnako tak sa zákazníkovi zobrazia aj ďalšie rozšírené vlastnosti zo skladovej karty ako napríklad alergény, bližší popis zloženia, hmotnosti porcie a odporúčané prílohy a nápoje.

Odkazy na súvisiace návody a články:

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard